Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Maximale compensatie bij slapende dienstverbanden? Minister Koolmees legt uit.

Na de uitspraak van de Hoge Raad over de slapende dienstverbanden was er op verschillende fronten nog onduidelijkheid. De grootste vraag was toch wel hoe UWV de regeling zou gaan uitvoeren mede in het licht van de uitspraak van de Hoge Raad. Zeker nu het arbeidsrecht  – en met name de berekeningswijze en hoogte van de transitievergoeding – per 1 januari a.s. wijzigt en de Wet compensatie transitievergoeding pas per 1 april 2020 in werking treedt. Minister Koolmees schept wat meer duidelijkheid.

Wat heeft Koolmees gezegd?

De minister heeft op verschillende vragen antwoord gegeven. De vragen zien met name op de hoogte van de (maximale) compensatie en de interpretatie van het arrest van de Hoge Raad van 8 november 2019. Over dat arrest van de Hoge Raad schreef ik al eerder.

  • Eerste maximum: het UWV compenseert maximaal de transitievergoeding zoals die gold bij 104 weken arbeidsongeschiktheid. Als het dienstverband langer doorloopt door een loonsanctie of het slapend houden van het dienstverband, dan loopt de opbouw van de transitievergoeding door. Dat geldt niet voor de compensatie.
  • Tweede maximum: het UWV compenseert maximaal het tijdens de twee jaar ziekte betaalde loon. Als dat loon lager was door bijvoorbeeld een vervroegde IVA-uitkering of een no-riskpolis, dan drukt dat dus de maximale compensatie.

Koolmees heeft ten aanzien van het tweede maximum besloten dat dit vooralsnog niet in werking treedt.

  • Als nog in 2019 overeenstemming wordt bereikt over de beëindiging van het dienstverband, dan wel de procedure tot beëindiging nog in 2019 wordt gestart, en het dienstverband pas eindigt in 2020 (na de opzegtermijn), berekent het UWV de compensatie nog naar de oude berekeningswijze.
  • Als de procedure tot beëindiging van het dienstverband na 1 januari 2020 wordt gestart, of na die datum overeenstemming wordt bereikt over de beëindigingsovereenkomst, berekent het UWV de compensatie conform de nieuwe berekeningswijze. Het maakt daarbij niet uit dat de periode van 104 weken arbeidsongeschiktheid al voor 1 januari 2020 was verstreken.

Tip!

Heeft u nog slapende dienstverbanden in het personeelsbestand? U doet er verstandig aan daarover nog op korte termijn in gesprek te gaan met de werknemer en over de beëindiging van het dienstverband nog voor 1 januari 2020 overeenstemming te bereiken. In dat geval kunt u met de werknemer afspraken maken over de hoogte van de te betalen beëindigingsvergoeding. Weet dan dat de compensatie wordt vastgesteld op de transitievergoeding per 104 weken arbeidsongeschiktheid conform de – nog in 2019 geldende – oude berekeningswijze. Als u nog in 2019 beëindigt (of daar afspraken over maakt), voorkomt u dat u een veel lagere transitievergoeding ontvangt.

Lees in ons artikel welke stukken u allemaal moet hebben voor het indienen van een compensatieverzoek: 

Meer info/contact
Heeft u hulp nodig bij het opstellen of nakijken van een beëindigingsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid die aan de compensatievereisten voldoet? Neem gerust contact op met Janneke Jacobs of een van onze andere arbeidsrechtspecialisten.

Lees ook

Geen loonsanctie, maar wel een billijke vergoeding?
Madelein van der Velden, 30-11-2022
Arbeidsrecht
Ontslag op staande voet. Waarmee moet je rekening houden?
Sabine van Loon, 06-10-2022
Arbeidsrecht
Overtreding van het concurrentie- en relatiebeding: € 500.000,- boete!
Madelein van der Velden, 01-09-2022
Arbeidsrecht
Arbeidsovereenkomst beëindigen, maar beperkt dossier.
Sabine van Loon, 18-08-2022
Arbeidsrecht
Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer: een grijs gebied?
Madelein van der Velden, 07-07-2022
Arbeidsrecht, Geen onderdeel van een categorie