Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Disfunctioneren en dossieropbouw

In een dossier legt u het functioneren van een werknemer vast. Dossieropbouw is belangrijk als er sprake is van disfunctioneren, maar ook als het goed gaat. Een goed dossier is namelijk het bewijs bij de kantonrechter dat u adequaat en zorgvuldig hebt gehandeld. Dossieropbouw is vormvrij. Het is bijvoorbeeld voldoende om per mail vast te leggen wat u mondeling heeft besproken. Dossier opbouwen is belangrijk om te bewijzen dat een sanctie terecht was: een gebrek aan dossier kan zelfs vergoedingverhogend werken.

Verschil disfunctioneren en verwijtbaar handelen

Tips

Werkwijze