Reorganisatie

Zorgvuldige aanpak

Het doorvoeren van een reorganisatie vraagt om een zorgvuldige aanpak. Elke fase moet correct en met oog voor het bedrijf en jouw medewerkers worden doorlopen. De advocaten van MannaertsAppels staan je hierin bij. We zorgen voor een juridische onderbouwing van jouw adviesaanvraag aan het begin van het traject en wijzen je op je wettelijke plichten als ondernemer. Denk aan het inschakelen van het UWV, het overleg met vakbonden en het raadplegen van de OR. Onze advocaten kennen de juridische aspecten van een reorganisatie. Daarom weten we wat nodig is om het traject zorgvuldig te doorlopen.

 

Ervaring met reorganisaties

Als je genoodzaakt bent om te reorganiseren, helpt MannaertsAppels je vanaf het begin om het traject in goede banen te leiden. Focus en overzicht zijn sleutelwoorden in onze aanpak. Omdat we ervaring hebben met reorganisaties in verschillende sectoren, kennen we alle aspecten van het traject. Daarnaast staan we zowel werkgevers als werknemers bij, waardoor we beide kanten van een reorganisatie kennen. Loopt het traject vast, dan weten onze advocaten arbeidsrecht hoe we dit weer op gang kunnen brengen. Je kunt rekenen op een doortastende aanpak.

Tips voor een goed verloop reorganisatietraject

Naast de impact die een reorganisatie heeft op een onderneming, brengt een herinrichting veel regelwerk met zich mee. Met de volgende praktische tips zorg je voor een goed verloop van het reorganisatietraject:

 

  • Begin op tijd: een goede voorbereiding en onderbouwd plan vormen de basis voor het verloop van de reorganisatie.
  • Houd wettelijke verplichtingen, zoals de Wet Melding Collectief Ontslag, Wet op de Ondernemingsraden en SER fusiegedragsregels, in de gaten en handel hiernaar.
  • Schakel de juiste interne en externe adviseurs in. Benoem in elk geval een interne verantwoordelijke die de regie houdt over de reorganisatie, en een advocaat die het proces begeleidt.
  • Breng de planning en financiën in beeld en stem dit af met de accountant en het reorganisatieteam.
  • Bepaal het budget voor de kosten van de reorganisatie. Denk aan de tijd die het in beslag neemt, de kosten voor een afvloeiingsregeling en het inschakelen van adviseurs.

Werkwijze bij afwikkeling reorganisatie

De advocaten van MannaertsAppels staan je bij in het volledige reorganisatietraject. Dat begint bij de voorbereidingen en loopt door bij de totstandkoming van de adviesaanvraag, het opstellen van een sociaal plan en het uiteindelijk doorvoeren van de reorganisatie. In elke fase gaan we praktisch en doortastend te werk. Je kunt rekenen op een passend juridisch advies, met oog voor jouw onderneming.

 

Een goed sociaal plan draagt bij aan een goed verloop en goede afwikkeling van de reorganisatie. Over het algemeen schrijf  je zelf de adviesaanvraag. Wij controleren deze en passen hem waar nodig aan. Gedurende het volledige reorganisatietraject bewaken we de voortgang en voorzien we u van juridisch advies. Zo ben je verzekerd van een efficiënte aanpak.

Jouw arbeidsrecht specialisten