Koop en verkoop

Voor koper en verkoper

Bij koop en verkoop spelen grote belangen. Een goede koopovereenkomst die aansluit op de wensen van beide partijen, is daarom onmisbaar. MannaertsAppels heeft niet alleen ervaring met contractvorming, maar ook met procederen en onderhandelen in geval van geschillen over de gesloten koop.
 

Denk bijvoorbeeld aan kopers die hun afspraken niet nakomen, of wanneer het gekochte niet voldoet aan gestelde verwachtingen. In deze situaties voorzien wij je van advies. Dankzij onze ervaring met koop en verkoop kunnen wij je juridisch adviseren over de aanpak die het beste bij jouw situatie past.

 

Begeleiding en advies in koop en verkoop

Onze rol gaat verder dan het maken en vastleggen van goede afspraken over de koop of verkoop: wij begeleiden het onderhandelingstraject waar nodig en adviseren welke richting voor jou een goede is. Dat is vaak maatwerk, zeker als het gaat om de (ver)koop van bedrijfsgebouwen. Omdat we zowel optreden bij particuliere woningen als bij bedrijfspanden en grond, hebben we een breed blikveld. Daar profiteer je van.

Tips bij aangaan koopovereenkomst

Koop en verkoop brengt diverse uitdagingen met zich mee. Zo biedt de koopovereenkomst soms geen uitsluitsel bij een geschil, of zijn bepaalde zaken niet duidelijk beschreven in het koopcontract, waardoor onenigheid ontstaat. Mocht dat bij jou het geval zijn, dan staan wij voor je klaar. Ben je van plan om een koopovereenkomst aan te gaan? Wij hebben een aantal tips:
 

  • Controleer voordat je tot kopen overgaat het bestemmingsplan en bekijk of dat aansluit bij jouw plannen.
  • Vermeld in het koopcontract de bedoelingen van partijen om de verwachtingen over en weer duidelijk te krijgen.
  • Ga niet te snel uit van standaardovereenkomsten. In de meeste gevallen is maatwerk noodzakelijk als er specifieke afspraken zijn gemaakt en zijn modelovereenkomsten niet toereikend.
  • Stel ontbindende voorwaarden op: onder welke omstandigheden kunnen verkoper of koper afzien van de koop?

Werkwijze opstellen koopovereenkomst

MannaertsAppels stelt het vinden van een oplossing die werkt voor jou en de (ver)kopende partij voorop. Onze vastgoedadvocaten stellen de koopovereenkomst op of controleren deze en adviseren jou over eventuele aanpassingen. Daarbij kijken we naar jouw wensen en de doelen die je hebt bij het sluiten van de koop. Als er sprake is van een geschil over de koopovereenkomst of het gekochte, onderzoeken we de kansen en kosten. Soms is ons advies dan ook om niet te procederen: hierin zijn we altijd duidelijk en eerlijk.
 

Waar mogelijk lossen wij problemen op zonder een gang naar de rechter. Indien gewenst treden we voor je op als onderhandelaar met de (ver)kopende partij. Regelmatig vinden wij een oplossing waarmee het vertrouwen tussen partijen weer terugkomt. Onze ervaring leert dat de frisse blik van een advocaat een grote invloed kan hebben op het verloop van het traject.

Jouw specialisten voor koop en verkoop