Algemene voorwaarden

Meer dan een formaliteit

Algemene voorwaarden worden vaak gezien als een formaliteit. In feite is er echter veel geregeld in de algemene voorwaarden en zijn deze medebepalend voor de rechtsverhouding tussen partijen. Het van toepassing verklaren van deze voorwaarden als je zaken doet is niet slechts een formaliteit, maar beschermt jouw positie als er een geschil ontstaat. De advocaten van MannaertsAppels stellen regelmatig algemene voorwaarden op en weten precies waar deze aan moeten voldoen om uw juridische positie te beschermen.

 

Totstandkoming van algemene voorwaarden

MannaertsAppels voert een brede praktijk als het gaat om ondernemingsrecht. Deze kennis en ervaring nemen wij mee bij het opstellen van algemene voorwaarden en het behandelen van geschillen hierover. Wij adviseren je niet alleen op juridisch gebied, maar denken met je mee als ondernemer. Zo ben je verzekerd van een aanpak die past bij jouw bedrijf.

 

Weten hoe je jouw algemene voorwaarden van toepassing verklaart bij het aangaan van een nieuwe samenwerking of het leveren van een product? Neem dan contact op met onze specialisten.

Tips bij het geldig maken van algemene voorwaarden

Om uw juridische positie te beschermen in geval van een geschil, is het niet voldoende om enkel algemene voorwaarden te hebben: ze moeten ook van toepassing worden verklaard. Met onderstaande tips zorgt u ervoor dat ze geldig zijn:

 

  • Verklaar jouw algemene voorwaarden op de juiste manier van toepassing. Dit moet expliciet gebeuren om er rechten aan te kunnen ontlenen.
  • Stel jouw algemene voorwaarden ter hand als je ze van toepassing verklaart. Er enkel naar verwijzen is niet voldoende.
  • Let op dat de andere partij jouw algemene voorwaarden accepteert. Als ze dat niet doen, moet je erop terugkomen totdat dit wel gebeurt.
  • Teken niet zomaar de algemene voorwaarden van een andere partij, maar bekijk wat voor consequenties dit voor je heeft.

Werkwijze opstellen algemene voorwaarden

Voordat wij aan de slag gaan om jouw algemene voorwaarden op te stellen of te toetsen op correctheid, willen we eerst jou en je bedrijf leren kennen. Weten wat je als ondernemer doet, is vaak cruciaal in het formuleren van goede bepalingen. We bekijken waar je de voorwaarden voor nodig hebt en pakken hierin de regie. Daarnaast toetsen we of jouw bestaande algemene voorwaarden nog passen bij ujow (veranderde) activiteiten of producten. Zo zorgen we voor een document dat past bij jouw onderneming en jouw onderneming zo veel mogelijk beschermt.

 

Als je een geschil hebt, dan staan wij je bij om het geschil op te lossen. Waar mogelijk vallen we hiervoor terug op bestaande algemene voorwaarden. Hierbij kijken we of de voorwaarden van toepassing zijn verklaard en welke mogelijkheden ze bieden. Kunnen we mogelijk geleverde goederen nog terughalen of toezeggingen ongedaan maken? Hierin zijn we ook internationaal actief. Zowel binnen als buiten de landsgrenzen weten we wat er speelt en wat de opties zijn. Zo kun je rekenen op een passende oplossing.

Jouw specialist voor algemene voorwaarden