Privé aansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid

Als ondernemer kun je geconfronteerd worden met allerlei aansprakelijkheden van jouw bedrijf. Voorbeelden zijn aansprakelijkheid voor bedrijfsongevallen of productaansprakelijkheid. Oefen je jouw bedrijf uit via een bv waarvan je direct of indirect bestuurder bent, dan kun je in privé aansprakelijk worden gesteld wanneer er sprake is van onbehoorlijk bestuur. We spreken dan van bestuurdersaansprakelijkheid. Die kan zich voordoen binnen of buiten een faillissement. Onze advocaten staan je bij in jouw verdediging tegen diverse soorten aansprakelijkheidsclaims.

 

Bestuurdersaansprakelijkheid in en buiten een faillissement

BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID IN FAILLISSEMENT
Binnen faillissement is het meestal de curator die een bestuurdersaansprakelijkheidsclaim neerlegt bij de bestuurder. Dat kan het geval zijn wanneer de jaarrekeningen niet tijdig zijn gedeponeerd. Er wordt dan aangenomen dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur en er geldt een wettelijk vermoeden dat dit onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Als je dat vermoeden niet kunt weerleggen, dan ben je privé aansprakelijk voor het gehele tekort in het faillissement. Wij staan je bij om de claim van de curator af te weren.

 

BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID BUITEN FAILLISSEMENT
Buiten faillissement is het mogelijk dat schuldeisers jou in privé aansprakelijk houden bij selectieve (wan)betaling. Je bewerkstelligt dan namelijk dat jouw bedrijf bepaalde schuldeisers bewust niet betaalt. Ook als je verplichtingen aangaat namens de bv terwijl je weet dat de bv die niet kan nakomen en je hiervoor geen verhaal biedt aan de wederpartij, ben je in privé aansprakelijk voor eventuele schade. Wij kunnen jou ter voorkoming van aansprakelijkheid adviseren en ondersteunen zodat je de juiste afwegingen kunt maken.

 

ADVOCATEN BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID
Zowel na aansprakelijkheidsstelling als ter voorkoming daarvan, staan de specialisten van MannaertsAppels jou bij. Zo adviseren wij je over de mogelijkheden om claims te voorkomen. Omdat onze advocaten bestuurdersaansprakelijkheid de juridische gevolgen van jouw voorgenomen beslissingen overzien, zijn we in staat om je te helpen betere besluiten te nemen.

 

Als je aansprakelijk wordt gesteld of als je de dupe bent van onbehoorlijk bestuur van een andere partij, schakel ons in om claims af te weren of juist een claim bij een andere partij neer te leggen.

Tips bij voorkomen aansprakelijkheid

Je komt als ondernemer voor veel uitdagingen te staan. Voorkom dat je in privé aansprakelijk wordt gesteld door jezelf op tijd te informeren. Als het goed gaat met jouw onderneming, maar nog meer als het tegenzit. Daarnaast is het mogelijk dat je zelf gedupeerd bent door onbehoorlijk bestuur van een ander. Neem daarom de volgende adviezen in acht:

 

  • Houd zelf grip en zicht op jouw onderneming. Zorg voor een inzichtelijke administratie en vertrouw niet blind op het oordeel van anderen.
  • Laat je adviseren bij impactvolle beslissingen en bespreek mogelijke consequenties. Zo ben je in staat om een betere keuze te maken.
  • Motiveer beslissingen, notuleer vergaderingen en documenteer argumenten voor bepaalde keuzes. Dit maakt jouw positie sterker bij een eventuele verdediging.
  • Kijk kritisch naar het betaalgedrag van de wederpartij als je vermoedt dat deze in zwaar weer verkeert. Onderneem snel actie als jouw rekeningen niet worden voldaan om grote schade te voorkomen.
  • Vraag om juridisch advies als jouw bedrijf failliet is gegaan om tegenwicht te bieden aan de curator en eventuele aansprakelijkheidsclaims af te weren.

Werkwijze bij privéaansprakelijkheid

Schakel je MannaertsAppels in, dan nemen onze advocaten zoveel mogelijk zaken van je over. Waar mogelijk gaan we in gesprek met andere partijen. Door ruis weg te filteren, de emoties eruit te halen en het probleem te ontdoen van irrelevante zaken, creëren we inzicht en helderheid. We communiceren duidelijk en bondig om het probleem inzichtelijk te maken en zo efficiënt mogelijk op te lossen.

 

Soms blijken problemen anders te liggen dan in de eerste instantie het geval leek. In alle gevallen werken we het traject strategisch uit en onderzoeken we waar de mogelijkheden liggen. Zo voorkomen we een kostbare en tijdrovende procedure. Is dat niet mogelijk, dan gaan we natuurlijk volledig voor jouw belangen.

Jouw specialisten bij bestuurdersaansprakelijkheid