Ziekte en re-integratie

Wachttijd van 2 jaar

Bij langdurige ziekte van werknemer geldt een wachttijd van twee jaar. Dat betekent dat je een zieke medewerker in beginsel twee jaar moet doorbetalen als deze ziek of arbeidsongeschikt raakt. Gedurende deze twee jaar zijn werkgever en werknemer verplicht om samen de re-integratie vorm te geven. Volgens de Wet verbetering poortwachter zijn werkgever en werknemer, samen met de arbodienst, verplicht om zich in te spannen het ziekteverzuim te beperken. MannaertsAppels staat jou bij om het re-integratietraject soepel te laten verlopen.

 

Goed verloop re-integratietraject

Als werkgever ben je volledig verantwoordelijk voor een goed verloop van de re-integratie van jouw werknemer. Soms loopt een re-integratietraject echter niet zoals gepland, bijvoorbeeld als jouw werknemer niet verschijnt bij de bedrijfsarts of niet meewerkt aan het geplande re-integratietraject. De arbeidsrechtadvocaten van MannaertsAppels staan je bij om ruis weg te nemen en het traject recht te trekken. Daarnaast helpen wij je bij een correcte dossiervorming en documentatie van de ondernomen acties. Je kunt rekenen op een praktisch advies waarmee je verder kunt.

Tips bij langdurige ziekteverzuim

In het algemeen ben je als werkgever verplicht om aantekeningen bij te houden over het verloop van de ziekte en re-integratie van jouw werknemer. De inzet van een bedrijfsarts of arbodienst is hierbij noodzakelijk: je hebt namelijk geen inzicht in de medische toestand van jouw werknemer. De volgende aspecten zijn belangrijk bij langdurig ziekteverzuim:
 

  • Leg contactmomenten vast en stel vereiste documenten tijdig op. Dat draagt bij aan een goede dossiervorming.
  • Neem een actieve houding aan richting de bedrijfsarts. In beginsel ben je als werkgever verantwoordelijk voor de gang van jouw werknemer naar de bedrijfsarts.
  • Pas loonsancties, zoals loonopschorting en loonstop, goed en tijdig toe. Geef wel altijd een schriftelijke waarschuwing voordat je overgaat tot een sanctie.
  • Zorg dat je voldoende doet om een werknemer die zich niet inspant voor re-integratie, toch meewerkt. Anders kan een loonsanctie voor jou volgen, in de vorm van het extra doorbetalen van de zieke medewerker.

Werkwijze bij re-integratie werknemers

Wanneer je ons inschakelt bij langdurig ziekteverzuim en re-integratie van een werknemer, beoordelen wij eerst de situatie. Dat helpt ons om een strategie te bepalen waarmee we het re-integratietraject weer in goede banen kunnen leiden. Hierbij gaan we altijd voor het behouden van een goede band tussen werkgever en werknemer. Onze advocaten arbeidsrecht fungeren als back-up voor jou, maar adviseren ook hoe je een loonsanctie van het UWV – waarbij je de werknemer langer moet doorbetalen – kunt voorkomen.
 

Heb je na twee jaar ziekte voldoende gedaan, maar wil de werknemer niet meewerken aan het beëindigen van de arbeidsovereenkomst? Dan gaan we met jouw werknemer in gesprek over een beëindigings- of afvloeiingsregeling. Bovendien onderzoeken we of je een transitievergoeding verschuldigd bent. We zetten ons hierbij in om dit zo voordelig mogelijk te laten uitpakken voor jou.

Jouw arbeidsrecht specialisten