Disfunctioneren en dossieropbouw

Functioneren van een werknemer

In een dossier leg je het functioneren van een werknemer vast. Dossieropbouw is belangrijk als er sprake is van disfunctioneren, maar ook als het goed gaat. Een goed dossier is namelijk het bewijs bij de kantonrechter dat je adequaat en zorgvuldig hebt gehandeld. Dossieropbouw is vormvrij. Het is bijvoorbeeld voldoende om per mail vast te leggen wat je mondeling hebt besproken. Dossier opbouwen is belangrijk om te bewijzen dat een sanctie terecht was: een gebrek aan dossier kan zelfs vergoedingverhogend werken.

 

Verschil disfunctioneren en verwijtbaar handelen

Zowel disfunctioneren als verwijtbaar handelen van een medewerker kunnen reden zijn voor ontslag. Er is echter een verschil tussen deze twee. Disfunctioneren houdt in dat een medewerker niet kan voldoen aan wat je van hem vraagt, ondanks inspanningen om dat wel te doen. Bij verwijtbaar handelen of wangedrag is er sprake van opzet, en gelden daarom andere richtlijnen. In vrijwel alle gevallen kan na wangedrag een officiële waarschuwing gegeven worden. Bij disfunctioneren is er sprake van een langer traject, waarin je de werknemer de kans moet geven om zich te verbeteren.
 
De arbeidsrechtadvocaten van MannaertsAppels adviseren je over dossieropbouw en de stappen die je moet ondernemen bij (aanhoudend) disfunctioneren. Wij kennen veel verschillende dossiers en zijn daardoor in staat om jouw situatie goed te beoordelen. We voorzien jou van een strategisch advies om jouw zaak zo goed mogelijk af te wikkelen en helpen je om een goede oplossing te bereiken. Met presentaties maken we bovendien bedrijven bewust van wat ze zelf kunnen doen om goede dossiers op te bouwen.

Tips bij disfunctioneren werknemer

Er is sprake van disfunctioneren als een medewerker onvoldoende voldoet aan de gestelde functie-eisen, als taken niet op de juiste manier vervuld worden en als de prestaties van een werknemer niet voldoen aan de verwachtingen van de werkgever. Bij aanhoudend disfunctioneren geldt het dossier als bewijs. Met deze tips handel je correct bij disfunctioneren van een werknemer:
 

  • Zorg voor een duidelijke functieomschrijving en normen waaraan een medewerker dient te voldoen. Dat maakt het eenvoudig om (dis)functioneren te beoordelen.
  • Bouw een goed dossier op waarin staat waar het disfunctioneren over gaat, welke kansen je de medewerker hebt gegeven om zich te verbeteren en wat het plan van aanpak was.
  • Laat een werknemer weten waar deze aan toe is, maak de functie-eisen waaraan de werknemer moet voldoen inzichtelijk en geef voldoende kans om te verbeteren. Geef ook duidelijk aan wat de laatste kans is voor een werknemer.

Werkwijze advocaten arbeidsrecht

Als je jouw zaak bij MannaertsAppels neerlegt, gaan wij snel voor je aan de slag. Onze advocaten arbeidsrecht beoordelen jouw situatie en sturen waar nodig bij om het dossier op een goed niveau te brengen. Vervolgens bepalen we de strategie. Waar mogelijk pakken we door om snel een regeling te treffen. Onze voorkeur heeft altijd een oplossing waarbij we er samen uitkomen, zodat de goede relatie tussen werkgever en werknemer behouden blijft. Pas als dat niet lukt, stappen we naar de kantonrechter. Dan voeren we de procedure voor jou. In alle gevallen zetten we ons in om voor jou het best mogelijke resultaat te behalen.

Jouw arbeidsrecht specialisten