Wijziging arbeidsvoorwaarden

Een bijzondere bepaling

Alles wat de verhouding tussen werkgever en werknemer definieert, is vastgelegd in arbeidsvoorwaarden. Als je als werkgever een wijziging wil aanbrengen in de arbeidsvoorwaarden, is daar in beginsel instemming van de werknemer voor nodig. Onder omstandigheden is de werknemer echter verplicht om de wijziging te accepteren. Dat neemt niet weg dat het doorvoeren van wijzigingen aan strenge regels gebonden is. MannaertsAppels kent de wetgeving en jurisprudentie omtrent het wijzigen van arbeidsvoorwaarden en adviseert je hierover.

 

Individueel en collectief

Wij hebben op zowel individueel als collectief gebied ervaring met het wijzigen van arbeidsvoorwaarden. Daarom kennen we de belangen die spelen en kunnen we hier een goede afweging in maken. Wil je een wijziging eenzijdig doorvoeren, zonder toestemming van de werknemer? Dan onderzoeken onze advocaten arbeidsrecht wat de mogelijkheden zijn. Onze ervaring leert dat dit juridisch gezien niet zwart-wit is.

Tips bij wijzigen arbeidsvoorwaarden

Als een werknemer instemt met een wijziging in de arbeidsvoorwaarden, is er voor beide partijen niets aan de hand. Snel duidelijkheid geven helpt om draagvlak te creëren voor de wijziging. Denk tevens na over de volgende punten:

     

  • Maak de gevolgen van een wijziging in arbeidsvoorwaarden inzichtelijk en werk uit wat dit betekent voor de organisatie en werknemers. Zo krijg je een volledig beeld van de situatie en ken je de posities van betrokken personen.
  • Bedenk of je de wijziging echt wilt doorvoeren. Een wijziging in de arbeidsvoorwaarden stuit namelijk vaak op verzet onder werknemers, wat kan zorgen voor verstoring van de verhoudingen.

Werkwijze arbeidsrechtadvocaten

Wil je een wijziging doorvoeren in de arbeidsvoorwaarden en is jouw werknemer het daar niet mee eens, dan gaan de arbeidsrechtadvocaten van MannaertsAppels voor je aan de slag. Onze eerste insteek is altijd om de werknemer te laten instemmen met de wijziging. Hierbij speelt de manier waarop een wijziging wordt aangekondigd een grote rol. Wij adviseren je hoe je dit het beste kunt voorleggen aan jouw medewerkers, zodat onrust en ruis uitblijft. Samen met jou bekijken we de voors en tegens van een wijziging en onderzoeken we de gevolgen voor uw organisatie.
 

Stemt een werknemer niet in met een wijziging, dan rijst de vraag of procederen de moeite waard is. Deze belangenafweging maken we met jou. Daarbij schatten we in of we naar redelijkheid en billijkheid instemming met de wijziging van de werknemer mogen verlangen. Mocht je kiezen voor een procedure, dan zetten wij ons in voor een goed resultaat.

Jouw arbeidsrecht specialisten