Afvloeiingsregeling

Diverse mogelijkheden

Bij ontslag zijn er diverse mogelijkheden voor een afvloeiingsregeling. De bekendste is waarschijnlijk de transitievergoeding. Als je als werkgever de arbeidsovereenkomst van een werknemer opzegt, heeft jouw werknemer veelal recht op een transitievergoeding. De hoogte van een transitievergoeding wordt volgens een vaste formule berekend.

Naast de transitievergoeding kennen we de billijke vergoeding, het sociaal plan bij ontslag om bedrijfseconomische redenen en individuele compensaties in specifieke gevallen. Deze laatste kunnen beperkt worden door wettelijke regelingen zoals de Wet Normering Topinkomens. MannaertsAppels is bekend met deze regelingen en staat je bij om een afvloeiingsregeling te realiseren waarmee beide partijen tevreden zijn.

 

Onderhandelen over afvloeiingsregeling

Wat een redelijke afvloeiingsregeling is bij ontslag, hangt onder andere af van de kwaliteit van het dossier en wat er vooraf is gegaan aan het ontslag. Aan de hand van deze aspecten bepalen we het bedrag waarvoor we de onderhandeling inzetten.

Onze arbeidsrechtadvocaten voeren vaak onderhandelingen over afvloeiingsregelingen. Daardoor weten wij precies hoe dit in zijn werk gaat en hoe we het maximale resultaat behalen voor jou. Hierbij zetten we niet alleen in op geld. We adviseren bijvoorbeeld ook over de opzegtermijn, het concurrentiebeding of geheimhouding.

Tips bij onderhandelen over ontslagvergoeding

Op de vraag wat een redelijke ontslagvergoeding is, valt geen eenduidig antwoord te geven. De volgende punten zorgen ervoor dat de onderhandelingsprocedure zo soepel mogelijk verloopt:

  • Zorg voor goede dossiervorming. De hoogte van de beëindigingsvergoeding wordt soms beïnvloed door het dossier dat er ligt.
  • Houd het contact met de werknemer zo goed mogelijk. Dat maakt de sfeer bij onderhandelingen beter.
  • Heb oog voor de positie van alle betrokken partijen. Onderhandelen is altijd een traject van geven en nemen: er samen uitkomen is noodzakelijk voor een oplossing.

Werkwijze bij realiseren afvloeiingsregeling

Voordat we de onderhandelingen voor een afvloeiingsregeling ingaan, maken we een inschatting van het dossier. Aan de hand daarvan bepalen we de strategie. Het behalen van een goed resultaat voor jou, waar alle partijen zich in kunnen vinden, staat hierbij voorop.

 
Onze advocaten arbeidsrecht geven aanwijzingen waarmee je de onderhandeling kunt voeren, of gaan namens jou in gesprek en onderhandeling met de tegenpartij. Daarnaast zorgen we voor een professionele begeleiding van het afvloeiingstraject, zodat je ervan verzekerd bent dat alles in goede banen loopt.

Jouw arbeidsrecht specialisten