Bouwrecht

Contracten als basis

Contracten staan aan de basis van een goede samenwerking tussen de verschillende partijen in een bouwproces: opdrachtgever en aannemer, aannemer en onderaannemer / leverancier of opdrachtgever en architect. De bouwrechtadvocaten van MannaertsAppels adviseren je over het opstellen en controleren van bouwcontracten. Daarnaast zijn we er voor je in geval van geschillen over de bouw.
 

We werken zowel voor opdrachtgevers als voor aannemers en adviseurs in de bouw. Daardoor kennen we beide kanten en weten we welke factoren meespelen. Dat stelt ons in staat om je nog beter te adviseren over bouwrecht.

 

Meerwerk, gebreken en stagnatie

Onze advocaten bouwrecht treden op voor alle partijen in woningbouw en utiliteitsbouw. Vaak ontstaan discussies over de strekking van de bouwovereenkomst: welke werkzaamheden vallen onder meerwerk en welke niet? Met goede contracten kunnen discussies worden voorkomen.

 
Bouwcontracten moeten daarnaast zijn toegesneden op de gekozen werkwijze: van Design & Build tot de klassieke (koop-)aanneemovereenkomst. Ten slotte adviseren onze advocaten over procedures bij gebreken, wat je moet doen bij stagnatie van de oplevering, en over de schade die daardoor ontstaat.

Tips bij meerwerk, stagnatie en geschillen

In het Bouwrecht is veel gereguleerd in standaardvoorwaarden. Deze bieden vaak uitsluitsel wanneer er geschillen ontstaan. Toch is het van belang om met goede contracten te werken en zoveel mogelijk schriftelijk vast te leggen. Hiermee voorkom je later problemen. Denk daarnaast aan het vastleggen van de volgende punten, voor én tijdens het bouwproces:
 

  • Meerwerk: leg vast waarom er sprake is van meerwerk en welke kosten dit met zich meebrengt. Een juiste formulering geeft een grotere kans van slagen.
  • Stagnatie: beschrijf wat er aan de hand is en meld op tijd dat er waarschijnlijk vertraging wordt opgelopen op de bouw. Begroot ook de door stagnatie veroorzaakte schade. Dit vergroot de kans dat je later in het gelijk wordt gesteld.
  • Geschillen: maak de kans op discussie zo klein mogelijk door alles goed vast te leggen in de bouwcontracten. Onderneem op tijd actie wanneer je ziet dat het de verkeerde kant op gaat.

Belangrijk is om vroegtijdig in het bouwproces advies in te winnen om hoge kosten te voorkomen en de kans te vergroten dat je in het gelijk wordt gesteld. Lees daarnaast altijd de niet-technische besteksparagrafen met juridische voorwaarden door voordat je een contract aangaat. Wij adviseren je graag over jouw mogelijkheden.

Werkwijze bouwrechtadvocaten

Als je contact met onze bouwrechtadvocaten opneemt, voorzien wij je snel van een advies. Eenvoudige vragen beantwoorden we direct telefonisch. Is er sprake van een serieus geschil over de bouw, meerwerk of stagnatie? Dan brengen we jouw situatie in kaart om je zo goed mogelijk te helpen. We zoeken altijd samen met jou naar een oplossing om de zaak te schikken. Pas als dat niet lukt starten we de gerechtelijke procedure bij de rechtbank of de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Bij elke zaak analyseren we de kansen en kosten. Procederen doen we alleen als wij voldoende kans van slagen zien.

 
Daarnaast schakel je ons in bij het opstellen van bouwcontracten. Je geeft aan wat de wensen zijn, wij zorgen ervoor dat juridisch alles klopt. Bestaande bouwcontracten actualiseren we aan de hand van wetswijzigingen. Dat doen we proactief, periodiek of op jouw verzoek.

Jouw bouwrechtadvocaten