Fusie en overname

Verkopen of overnemen

Wil je jouw bedrijf verkopen of sta je op het punt een ander bedrijf over te nemen, dan moet je veel regelen. MannaertsAppels staat je bij in het traject van overname of fusie. Rondom de overname bouwen we, voor zover nodig, een team met accountants, corporate finance-experts en advocaten op dat gedurende het hele traject voor je optreedt en samenwerkt met de adviseurs van de andere partij. Beide partijen hebben immers als doel om op constructieve wijze de beoogde deal te sluiten.

 

Begeleiden van overnames

De advocaten van MannaertsAppels begeleiden veelvuldig overnames, zowel nationaal als internationaal. Daarom weten we wat er speelt en hoe we een overname realiseren waarmee iedereen tevreden is. In het traject houden we de grote lijnen in de gaten. We verplaatsen ons in jouw situatie om de deal ook commercieel gezien zo voordelig mogelijk te sluiten. We zorgen daarbij altijd voor verantwoorde contracten waarmee we eventuele problemen in de toekomst zo veel mogelijk voorkomen.

 

Bovendien adviseren we je over aspecten waar je zeker aan moet denken en welke risico’s er spelen bij de overname of fusie. Omdat onze advocaten jou, jouw bedrijf en jouw branche kennen, zijn we in staat om meerwaarde te bieden in het volledige traject.

Tips bij het overnameproces

Een overnameproces is vaak een langdurig traject. Begin daarom ruim op tijd met het voorbereiden van een overname of fusie. Met onderstaande tips weet je waar je in elk geval aan moet denken:

 

  • Bekijk uit welke onderdelen jouw bedrijf bestaat en wat je daarvan wel en niet wilt verkopen. Wellicht is het beter om een deel niet in de verkoop te doen, zodat je daar later op terug kunt vallen. Denk aan bedrijfspanden die uw pensioen vormen.
  • Bepaal de opzet van de overname: wil je bijvoorbeeld zelf een rol blijven spelen in de eerste periode, hoe past de verkopende organisatie in de kopende organisatie, wanneer is er voor jou sprake van een goede deal?
  • Geef niet te veel prijs als je elkaar als koper en verkoper gevonden hebt. Informatie over klanten en marges is gevoelig, en kan jouw concurrentiepositie benadelen. Stel daarom op tijd een geheimhoudingsverklaring op.

Werkwijze advocaten bij fusie en overname

Een overname of fusie is in veel gevallen een lang traject. Onze advocaten staan je bij in het volledige proces. Voordat er sprake is van een verkoop of fusie, nemen we jouw volledige bedrijf onder de loep. Wat wil je verkopen en wat juist behouden? Zo nodig structureren we de onderneming in overleg met jouw accountant of fiscalist.

 

Als dat geregeld is, kun je op zoek naar een koper. Via ons netwerk kunnen we je daarbij desgewenst ondersteunen. Waar nodig stellen we samen met een corporate financekantoor een informatiememorandum op waarin de belangrijkste kenmerken van jouw bedrijf en de overwegingen van de verkoop staan.

 

ADVIES IN HET HELE VERKOOP- EN AANKOOPTRAJECT
Zodra er een geschikte koper voor jouw bedrijf gevonden is, regelen we een geheimhoudingsverklaring die de potentiële koper ondertekent. Zo voorkomen we een waardevermindering van jouw bedrijf doordat concurrentiegevoelige informatie wordt prijsgegeven.

 

De volgende stap is het tekenen van een intentieverklaring bedrijfsovername. Hierin belooft de verkoper exclusiviteit voor de koper en wordt de waarschijnlijke prijs genoemd. De koper heeft vervolgens de gelegenheid om een due diligence-onderzoek uit te voeren. Ten slotte begeleiden we de uiteindelijke overname of fusie en stellen we een contract op waarin alles is geregeld, of controleren wij het door de andere partij opgestelde contract.

 

Natuurlijk kunnen wij je ook als koper begeleiden in een aankooptraject van een bedrijf.

 

INTERNATIONALE OVERNAMES EN FUSIES
MannaertsAppels heeft specialisten in huis die internationale overnames en fusies begeleiden. Onze advocaten kennen de culturele achtergrond waartegen onderhandeld wordt: belangrijk voor een goede onderhandelingspositie. We werken samen met partijen in het buitenland die we in kunnen schakelen om jou nog beter van dienst te zijn en zijn aangesloten bij Eurojuris International. Bovendien weten we welke regels van toepassing zijn in verschillende landen wereldwijd. Nuances in de wet zijn per land verschillend. Wij kennen deze nuances en weten hoe we daarmee om moeten gaan.

Jouw fusie en overname specialisten