Privacy en gegevensbescherming

Met een deskundige en persoonlijke aanpak helpen wij bij het AVG-proof maken van jouw organisatie om zo boetes en reputatieschade te voorkomen.

Met Aandacht

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”, in het Engels de “General Data Protection Regulation (GDPR)”) en de Nederlandse Uitvoeringswet (de “UAVG”) vragen veel van organisaties die persoonsgegevens verwerken. Maar ook klanten, leveranciers en andere derden waarmee je samenwerkt, beroepen zich steeds vaker op hun privacy rechten. Om flinke boetes van de AP en reputatieschade te voorkomen, is het van belang dat je persoonsgegevens op de juiste manier verwerkt.

 

In de AVG en de UAVG zijn regels opgenomen over hoe organisaties met persoonsgegevens moeten omgaan. Zo wordt in deze wetgeving onder andere bepaald wanneer de AVG van toepassing is, wat persoonsgegevens zijn en worden er eisen gesteld aan de bescherming van persoonsgegevens door organisaties.

Bijna iedere organisatie verwerkt persoonsgegevens, ook jouw organisatie. Het is belangrijk dat je op de hoogte bent van jouw verplichtingen die voortvloeien uit de AVG en de UAVG en ervoor zorgt dat de processen binnen jouw organisatie voldoende AVG-proof ingeregeld zijn. Ook is het belangrijk dat jouw organisatie voorzien is van de juiste documentatie waarmee je aan kunt tonen dat jouw organisatie AVG-proof persoonsgegevens verwerkt.

 

Wij beseffen dat jij je liever richt op de kernactiviteiten van jouw organisatie. Ons Privacy team ontzorgt je dan ook graag met het op orde brengen van de benodigde documentatie en het adviseren over het AVG-proof inregelen van de processen binnen jouw organisatie. Hiervoor hebben we onder andere een handige tool ontwikkeld, namelijk de MA Privacy-checklist.

Met Ambitie

De MA Privacy-checklist is speciaal ontwikkeld om in een handomdraai inzicht te krijgen in jouw organisatie. Op basis hiervan kunnen wij samen bepalen in hoeverre jouw bedrijfsprocessen al AVG-proof ingericht zijn, welke documentatie er aanwezig is en welke stappen er nog ondernomen dienen te worden om volledig AVG-proof te zijn.

 https://www.mannaertsappels.nl/wp-content/uploads/2024/04/Julianne-Leerentveld_informeel_HR-scaled.jpg

Met Actie

Ons team bestaat uit ervaren advocaten. Niet alleen gespecialiseerd in privacyrecht, maar ook in het ondernemingsrecht, arbeidsrecht, bouw & vastgoedrecht en aansprakelijkheidsrecht. Daarom kunnen wij privacyvraagstukken vanuit verschillende invalshoeken benaderen. Wij weten welke uitdagingen er spelen in jouw organisatie en vertalen dit moeiteloos door naar een advies op maat.

 

We werken niet alleen probleemoplossend maar ook proactief. Zo adviseren wij al voor dat je er écht mee aan de slag moet en zorgen wij ervoor dat je juridisch goed zit op het juiste moment.

Wat wij voor je kunnen betekenen:

  • Het verhogen van de awareness binnen de organisatie over de verwerking van persoonsgegevens en de manier waarop persoonsgegevens conform de AVG en de UAVG verwerkt kunnen worden;
  • Het opstellen/aanpassen van of adviseren over een privacy- en cookieverklaring;
  • Het opstellen/aanpassen van of adviseren over intern privacybeleid en een interne privacyverklaring;
  • Het adviseren over of opstellen en bijhouden van een verwerkingsregister;
  • Het beoordelen of een verwerkersovereenkomst dient te worden gesloten en het opstellen van een (model) verwerkersovereenkomst;
  • Het adviseren over hoe om te gaan met de privacyrechten van werknemers;
  • Het beoordelen of sprake is van een (meldingsplichtig) datalek en het begeleiden van en adviseren over eventuele noodzakelijke vervolgstappen;
  • Het beoordelen of sprake is van een verhoogd privacyrisico bij de verwerking van persoonsgegevens en, wanneer nodig, het uitvoeren van een DPIA (data protection impact assessment).

Maak kennis met onze Privacy advocaten

MActueel Privacy

Privacy & het nieuwe jaar: goede voornemens voor een veilig 2024

Lees meer
Privacy
Ondernemingen
Blog
Blog
Privacy
Ondernemingen
Blog
Privacy
Ondernemingen
Blog
Privacy
Ondernemingen