CAO

Gevolgen voor arbeidsvoorwaarden

In veel branches is een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van toepassing. Dit heeft gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden die je moet hanteren voor werknemers. De mogelijkheid tot afwijken van de cao in de arbeidsovereenkomst is beperkt en door het collectieve karakter kunnen wijzigingen grote gevolgen hebben voor jou als werkgever. MannaertsAppels helpt je bij het afstemmen van cao’s en arbeidsvoorwaarden.

 

Proactief informeren

Onze advocaten arbeidsrecht hebben zich verdiept in het cao-recht en werken veel met cao’s voor verschillende branches. Daardoor kennen wij de inhoud hiervan en weten we wat ze betekenen voor de arbeidsvoorwaarden en aangesloten organisaties. Wij leggen de cao-bepalingen waar nodig aan je uit. Je kunt rekenen op een advies dat bij jouw situatie past.

Tips bij het volgen van de CAO

De cao is een belangrijk onderdeel van de arbeidsvoorwaarden. Omdat het slechts in beperkte mate mogelijk is om ervan af te wijken – je bent in beginsel gebonden aan wat in de cao is bepaald – kan het lonend zijn te laten onderzoeken waar speelruimte is. Volg deze tips op bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten wanneer jouw organisatie valt onder een cao:
 

  • De cao biedt uitgangspunten voor wat wel en niet in de arbeidsovereenkomst moet staan. Als je een bepaling opneemt in een contract die afwijkt van de cao, wil dat niet zeggen dat de cao-bepaling vervalt.
  • Zorg ervoor dat je de inhoud van jouw cao kent. Sinds de invoering van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid op 1 januari 2015 zijn cao’s nog belangrijker geworden en wordt meer aan de sector overgelaten.
  • De randen opzoeken mag, maar handel niet in strijd met verplichte bepalingen of in strijd met de wet, om problemen te voorkomen.

Werkwijze wijzigingen in collectieve arbeidsovereenkomst

Als je MannaertsAppels inschakelt bij een vraag over arbeidsvoorwaarden, nemen onze arbeidsrechtadvocaten als eerste jouw situatie onder de loep. Bij de behandeling van een individueel dossier van een werknemer controleren wij de arbeidsovereenkomst, de cao waar jouw organisatie onder valt en het dossier dat je hebt opgebouwd. Zo weten we precies waar je staat en kun je rekenen op een passend advies.
 

Wij zijn continu op de hoogte van de ontwikkelingen op collectief gebied. Hierin adviseren we je proactief. We gaan na wat de gevolgen van wijzigingen in de collectieve arbeidsovereenkomst zijn voor jouw organisatie en passen dit toe in individuele situaties. Is er sprake van een geschil tussen werknemer en werkgever? Dan is onze inzet altijd de best mogelijke regeling. Praktische werkbaarheid staat hierbij voorop. Alleen dan weten partijen namelijk waar zij aan toe zijn.

Jouw arbeidsrecht specialisten