ZZP'ers en modelovereenkomsten

Wet DBA

Voorheen maakten zzp’ers en opdrachtgevers gebruik van een VAR om de opdrachtgever te vrijwaren van het afdragen van (loon)heffingen. Per 1 januari 2016 is echter de Wet DBA ingevoerd, waardoor zelfstandigen en opdrachtgevers een (model)overeenkomst moeten sluiten waarin staat hoe de arbeidsrelatie is vormgegeven. Met de invoering van de Wet DBA is het nog belangrijker om de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer goed vast te leggen. Gebeurt dat niet, dan kan er toch sprake zijn van een arbeidsovereenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, en is de opdrachtgever gebonden aan de verplichtingen die gelden voor een dienstverband. Men spreekt in dat geval van schijnzelfstandigheid van de zzp’er.

 

Inspanningsverplichting

Hoewel de handhaving door de Belastingdienst op schijnzelfstandigheid is uitgesteld tot 1 januari 2025, hebben partijen wel een inspanningsverplichting om de samenwerking goed vast te leggen. MannaertsAppels adviseert je welke stappen je hiervoor dient te ondernemen. Onze arbeidsrechtadvocaten weten hoe we jouw positie zo goed mogelijk kunnen inkleden. Daarnaast stellen we modelovereenkomsten voor je op zodat ze zijn toegespitst op jouw bedrijf en voldoen aan de actuele regelgeving.

Tips vastleggen samenwerking

Ondanks dat modelovereenkomsten nog niet actief gehandhaafd worden, is niets doen geen optie. Niets vastleggen kan zelfs beoordeeld worden als kwaadwilligheid vanuit de opdrachtgever. Met deze adviezen voorkom je problemen:

  • Leg de samenwerking goed vast om discussie te voorkomen. Denk ook aan het vastleggen van andere zaken, zoals aansprakelijkheid, geheimhouding en een concurrentiebeding.
  • Stem de modelovereenkomst af op jouw specifieke situatie, zodat de kans op een fictief dienstverband zo klein mogelijk is.
  • Voorkom dat er sprake is van een arbeidsverhouding. Dat wil zeggen dat er geen vaste arbeidsomvang is, geen gezagsverhouding en geen exclusiviteit.

Werkwijze bij modelovereenkomsten

Je schakelt ons in als je een samenwerking wil aangaan met een zelfstandige en hiervoor een overeenkomst nodig hebt. Wij adviseren je over de inhoud van de overeenkomst of stellen deze voor je op. Hierin benoemen we de plannen van de samenwerking, omschrijven we de opdracht en definiëren we op welke wijze deze wordt ingevuld. Door dit in de overeenkomst te verwerken zijn de verwachtingen helder en worden discussies voorkomen. Bovendien ben je met goede vastlegging ingedekt voor de situatie waarin sprake is van een dienstbetrekking.
Daarnaast staan we je bij als er sprake is van een geschil omtrent een modelovereenkomst met een zzp’er of als je onbedoeld wordt aangesproken op het afdragen van loonheffing. Wij zoeken uit wat de mogelijkheden zijn om deze aanspraak te voorkomen en voeren het proces voor jou.

Jouw arbeidsrecht specialisten