Continuïteit bedrijf

Herstructurering

Als jouw onderneming financieel in zwaar weer verkeert en je niet aan de lopende verplichtingen kunt voldoen, moet je een beslissing nemen over de toekomst van je bedrijf. Een herstructurering of reorganisatie is een manier om het tij te keren. Om een herstructurering te realiseren heb je verschillende opties. Zo is het mogelijk om een doorstart te maken na faillissement, een buitengerechtelijk akkoord aan te bieden aan crediteuren of een nieuwe financieringsvorm te vinden.

 

CREDITEURENAKKOORD
Bij een crediteurenakkoord doe je je schuldeisers een voorstel om een gedeelte van de openstaande rekeningen te voldoen. Jouw overige schulden worden dan kwijtgescholden, zodat je weer financiële ruimte krijgt. Wij onderhandelen met de crediteuren om een akkoord te bereiken. Omdat het noodzakelijk is dat alle schuldeisers instemmen met het akkoord, doen wij er alles aan om dat te bereiken. Indien noodzakelijk spannen we een kort geding aan om tegenwerkende crediteuren te dwingen akkoord te gaan. Zo kun je verder met de herstructurering van uw bedrijf.

 

Surseance van betaling en faillissement

Wanneer je niet meer aan de betalingsverplichtingen van jouw onderneming kunt voldoen, is een surseance van betaling de laatste optie om een faillissement af te wenden. Bij een surseance van betaling vraag je via de rechter uitstel van betaling aan je schuldeisers aan. In de periode die volgt heb je de gelegenheid om een regeling te treffen met je crediteuren. Wij adviseren je hoe je dit het beste aanpakt. Kun je niet anders dan jouw faillissement aanvragen, dan staan we je bij in de afwikkeling hiervan.

 

AANVRAGEN UITSTEL VAN BETALING OF FAILLISSEMENT
MannaertsAppels voert voor jou de onderhandelingen met schuldeisers bij een surseance van betaling. Vanuit onze ervaring als bewindvoerder en curator kennen wij alle aspecten die komen kijken bij een surseance van betaling of faillissement. Onze advocaten zijn daarom in staat om jou te voorzien van een gedegen advies als je op het punt staat surseance van betaling of faillissement aan te vragen.

 

Doorstart

Nadat je het faillissement van je onderneming hebt aangevraagd, is het mogelijk om in afgeslankte vorm een doorstart te maken. Je zet je bedrijf dan voort zonder schulden en in een nieuwe structuur, om financiële problemen in de toekomst te vermijden. Bij een doorstart komt veel regelwerk kijken, bijvoorbeeld met betrekking tot personeel, financiers en schuldeisers.

 

ASPECTEN DOORSTART NA FAILLISSEMENT
Vanuit onze ervaring in de faillissementspraktijk zijn wij in staat om je bij te staan gedurende het hele doorstarttraject. Onze advocaten ondernemingsrecht kennen de valkuilen, bijvoorbeeld met bestuurdersaansprakelijkheid, en adviseren jou over het voorkomen hiervan. Omdat we veel werken met ondernemers in verschillende branches, zijn we in staat je te voorzien van een passend advies.

Tips voor de continuïteit van jouw bedrijf

Herstructurering is een ingrijpend proces waarbij je hele onderneming onder een vergrootglas wordt gelegd. Hanteer ten aanzien van de structuur van jouw bedrijf de volgende adviezen:

 

  • Denk bij de start van je onderneming na over de structuur hiervan, bijvoorbeeld met een holding en werkmaatschappijen, en blijf hier op gezette tijden naar kijken.
  • Leg afspraken met aandeelhouders vast in een aandeelhoudersovereenkomst, zodat hier duidelijkheid over bestaat.
  • Stel jouw medewerkers op de hoogte van de stand van zaken als je bezig bent met een herstructurering, zodat zij weten wat er speelt binnen het bedrijf.

 

Een surseance van betaling is vaak het laatste redmiddel om een faillissement af te wenden. Is de aanvraag eenmaal gedaan, dan heb je in beide gevallen weinig invloed meer op het traject. Denk daarom aan de volgende punten:

 

  • Win advies in voordat je een beslissing neemt over een faillissementsaanvraag of surseance van betaling. Hier heb je baat bij als het traject eenmaal loopt.
  • Bepaal wat het voordeligst is voor jouw bedrijf. Met een surseance van betaling voorkom je wellicht een faillissement, maar heb je daarna nog steeds dezelfde bedrijfsonderdelen. Soms is een doorstart na faillissement een verstandigere optie.

 

Een doorstart is een manier om na een faillissement de gezonde onderdelen van een onderneming voort te zetten. Je moet echter ook veel regelen, bijvoorbeeld met de curator die betrokken is bij het faillissement en over de structuur van je nieuwe onderneming. Houd bij betalingsmoeilijkheden de volgende adviezen in acht:

 

  • Trek aan de bel op het moment dat je voorziet dat je niet meer aan betalingsverplichtingen kunt voldoen. Dat is het ijkmoment van waaruit we de mogelijkheden voor een doorstart bepalen.
  • Onderzoek de mogelijkheden rondom het meenemen van personeel en bestaande arbeidsovereenkomsten, overnemen van de voorraad en de rol van financiers voor de voortzetting van jouw bedrijf.

Werkwijze

HERSTRUCTURERING
Wanneer je MannaertsAppels inschakelt bij een herstructurering, bespreken we met jou de achtergrond van je onderneming. We diepen uit wat de problemen zijn waar je tegenaan loopt en kijken op detailniveau naar de structuur van jouw bedrijf. Zo zijn we in staat om samen met jouw je doelstelling te bepalen. Vervolgens stellen we een stappenplan op waarmee we het doel kunnen bereiken.

 

SURSEANCE VAN BETALING
Als je te maken hebt met een surseance van betaling of faillissement, staan wij je bij in de onderhandelingen met de bewindvoerder of curator. Onze advocaten nemen de achtergrond van jouw onderneming door en bekijken op detailniveau wat de mogelijkheden nog zijn. In het hele traject kun je rekenen op onze steun. Overweeg je een doorstart, dan begeleiden wij je daarbij.

 

FAILLIETE ONDERNEMING OVERNEMEN
Is je concurrent failliet verklaard, en heb je interesse om de onderneming over te nemen? Dan doorlopen wij het overnametraject met jou. We geven aan waar je aan moet denken bij de overname, zoals de consequenties van het overnemen van werknemers, contracten met leveranciers, bestaande concurrentie- en relatiebedingen, eigendomsvoorbehoud van derden, intellectueel eigendomsrecht, de positie van financiers en de te bedingen zekerheden. Wij adviseren je over deze aspecten en nemen je zoveel mogelijk werk uit handen, zodat jij je kunt focussen op je bedrijfsvoering.

 

OPENSTAANDE VORDERING TERUGKRIJGEN
Heb je een vordering openstaan op een failliete onderneming, dan staan we je bij met het innen hiervan. We dienen de vordering in bij de curator en zorgen voor de onderbouwing hiervan om de kans op toekenning te vergroten. Daarnaast bekijken wij of derden (zoals de bestuurder van de failliete onderneming) aansprakelijk kunnen worden gehouden voor de betaling van uw vordering.

 

DOORSTART
Als je een doorstart wil maken, nemen wij samen met jou de mogelijkheden door. Welke onderdelen van jouw bedrijf zijn gezond en aan welke afspraken ben je juridisch gezien gebonden? Onze advocaten bekijken jouw onderneming tot in detail, om zo een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden. Hierbij nemen we je zoveel mogelijk werk uit handen, zodat jij je kunt focussen op de bedrijfsvoering.

Jouw specialisten bij continuïteit