Aanbesteding

Snel schakelen

Snel schakelen: dat is waar het bij aanbestedingen om draait. De geldende termijnen voor het stellen van vragen, inschrijven, het maken van bezwaar en het starten van een kort geding zijn kort. Bovendien is zorgvuldig werken van groot belang bij aanbesteding. MannaertsAppels weet dit en speelt hierop in. De omvang van ons team stelt ons in staat om altijd meteen in actie te komen. Waar nodig kunnen we daarbij terugvallen op de expertise van onze collega-specialisten om je nog beter van dienst te zijn.

 

Aanbestedende diensten

Als je op het punt staat om een nieuwe opdracht uit te zetten, spelen er veel vragen. Dat begint al bij de vraag of je een aanbestedingsplicht hebt. Soms is het namelijk toegestaan om de opdracht uit te zetten zonder aanbesteding in de zin van de wet.

 
Onze advocaten aanbestedingsrecht adviseren je over de juiste vorm. Is er sprake van een aanbestedingsplicht, dan stellen we met jou de spelregels uit de aanbestedingsdocumenten op. Bovendien helpen wij je met het beantwoorden van vragen uit de Nota van Inlichtingen. En we staan je bij als inschrijvers bezwaar aantekenen op de gunningsbeslissing en een kort geding aanspannen.

 

Inschrijvers

Inschrijven op een aanbesteding moet zorgvuldig gebeuren. Wij adviseren jou hoe je dit goed aanpakt. Samen met jou nemen we het aanbestedingsdocument door, zodat je in geval van onduidelijkheden of onredelijke eisen vragen kunt stellen in de Nota van Inlichtingen. Waar nodig helpen onze advocaten jou bij het maken van tekstvoorstellen die je bij de Nota van Inlichtingen aan de aanbestedende dienst kunt voorleggen, bijvoorbeeld voor het wijzigen van contracten.

 
Na de gunningsbeslissing beoordelen wij of de gunning juist is geschied. Is dat niet het geval, dan bekijken we in overleg met jou of wij met recht bezwaar kunnen maken tegen de beslissing of beoordeling. Als dat zo is spannen we voor jou een kort geding aan om de gunningsbeslissing te herzien. In elke fase handelen we snel.

Tips bij aanbestedingen en inschrijvingen

Bij aanbestedingen en inschrijvingen moet u aan veel (wettelijke) regels voldoen. Controleren van aanbestedingsdocumenten is daarom van groot belang. Let bij een aanbesteding in elk geval op de volgende punten:

  • Maak gebruik van de Nota van Inlichtingen door jouw vragen te stellen. Zo creëer je duidelijkheid en kun je zelf een bijdrage leveren aan de inhoud van de contracten.
  • Handel snel: jouw tijd is beperkt. Onderneem meteen actie. Dat vergroot de kans dat jouw wensen worden vervuld.
  • Laat jouw inschrijving altijd door een extra paar ogen bekijken: een kleine fout kan namelijk al leiden tot uitsluiting van de aanbesteding.
  • Overweeg om een samenwerking met een andere partij aan te gaan om aan de referentie-eisen te voldoen.

 

Werkwijze bezwaar maken op gunningsbeslissing

Zodra je contact met ons opneemt over je aanbesteding of inschrijving, staan wij voor je klaar. In de beperkte tijd die beschikbaar is, voorzien we jou van kort en praktisch advies. In de vragenronde voor de Nota van Inlichtingen stellen wij de juridische vragen voor jou. Daarnaast staan we je bij met het uiten van bezwaren op de aanbestedingsdocumenten of de voorgelegde contracten. Zo sta je sterk in de eerste aanbestedingsfase.

 
Ben je het niet eens met de gunningsbeslissing? Dan staan wij je bij met het aantekenen van bezwaar. Onze advocaten aanbestedingsrecht doen zo nodig de beoordeling van de aanbestedende dienst over om te controleren of we jouw bezwaren op de gunning kunnen onderbouwen. Op basis daarvan maken we een inschatting van de kansen en kosten. We kijken altijd of de bezwaren ergens toe leiden: we spannen alleen een kort geding aan als de kans bestaat dat je de opdracht daarmee alsnog binnenhaalt.

 
Sta je op het punt om een opdracht uit te zetten, dan bekijken wij of het hier om een aanbesteding gaat, of dat een regulier offertetraject voldoende is. We passen de juiste wettelijke regels toe, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Krijg je bij jouw aanbesteding vragen in de Nota van Inlichtingen, dan helpen wij je met het beantwoorden hiervan. Daarnaast gaan we na of bezwaarmakers na de gunning recht van spreken hebben. In geval van een kort geding staan wij je bij om jouw keuze te verdedigen.

Jouw specialisten bij aanbestedingen