Planschade

Planschade door bestemmingsverandering

De bestemming van een perceel kan worden gewijzigd in het bestemmingsplan. Dit brengt soms veranderingen met zich mee die hinder of nadeel veroorzaken. Is die hinder of dat nadeel in geld uit te drukken, dan spreken we van planschade. Voor de geleden planschade door een bestemmingsverandering – bijvoorbeeld een waardevermindering of overlast – kun je een schadevergoeding krijgen. Dit komt echter zeer nauw en wordt in weinig gevallen toegewezen.

 

Toekennen planschadevergoeding

Over het toekennen van planschadevergoeding beslist de gemeente. Een onafhankelijke planschadespecialist onderzoekt op verzoek van de gemeente of de planschade valt onder normaal maatschappelijk risico en of de wijziging voorzienbaar was. In die gevallen kan er wel sprake zijn van schade door een bestemmingsplanwijziging, maar krijg je toch geen planschadevergoeding. MannaertsAppels controleert de bevindingen van de planschadespecialist en onderzoekt of de procedure correct verloopt. Vanuit onze expertise in bestemmingsplannen en vergunningen weten we wat wel en niet is toegestaan. Zo kunnen we je optimaal adviseren.
 

Wordt je als bouwer of ontwikkelaar geconfronteerd met een aanspraak op planschade? Dan heb je er belang bij dat de planschade niet wordt toegekend, of het bedrag waarvoor het wordt toegekend zo laag mogelijk is. Wij staan je bij in dit proces. Doordat wij kennis hebben van de geldende beperkingen, ben je zeker van een advies dat past bij jouw situatie.

 
Als je schade lijdt omdat de overheid een vergunning niet of te laat verleent, is dat geen planschade, maar kan er sprake zijn van overheidsaansprakelijkheid. Hier gelden de regels van burgerlijk recht, omdat de overheid onrechtmatig handelt tegen een burger. Omdat het om de overheid gaat, zijn daarnaast specifieke rechtsregels van toepassing. Onze vastgoedadvocaten zijn thuis in deze regels. De overheid treft niet vaak een schikking. Houd er daarom rekening mee dat je een procedure moet aangaan in geval van overheidsaansprakelijkheid.

Tips voor toekennen planschade

Je hebt vijf jaar de tijd om planschade aan te vragen bij jouw gemeente. Je dient een aanvraag voor planschade in door het standaardformulier van jouw gemeente in te vullen. Zodra je dit doet, is de gemeente verplicht om een planschadespecialist aan te stellen. Je kunt zelf het volgende doen om de kans op toekenning zo groot mogelijk te maken:
 

  • Breng in kaart welke schade je hebt geleden door de verandering van het bestemmingsplan.
  • Motiveer waarom er geen sprake is van normaal maatschappelijk risico en dat de schade voor jou niet voorzienbaar was.
  • Laat jouw advocaat de planschadeaanvraag controleren: vaak is het lastig te bepalen wanneer er sprake is van planschade. Wij adviseren je graag.

 
Schakel na een ongunstige beslissing van de gemeente een advocaat in voor advies. Let daarbij altijd op de bezwaartermijn die de gemeente hiervoor gesteld heeft. Wij staan je bij in de stappen die je kunt ondernemen.

Werkwijze aanspraak maken op planschade

Als je denkt aanspraak te maken op planschade, kun je voor een eerste controle altijd terecht bij een van onze advocaten. Wij helpen je op weg zonder dat dit direct geld kost. Bij een uitgebreid advies gaan we voor je op zoek naar punten die de kans op toekenning van planschade vergroten. Hierbij schatten we op voorhand de kosten en kansen voor je in. Heb je te maken met overheidsaansprakelijkheid, dan is de kans groot dat het tot een gerechtelijke procedure komt. Aan de hand van onze kosten-kansenanalyse kun je zelf bepalen of je de procedure wil doorzetten. Als je dat wil, staan wij je hier natuurlijk graag in bij.

Jouw specialisten in planschade