Huur en verhuur

Voor huurder en verhuurder

Bij huur en verhuur is vaak sprake van langdurige relaties tussen huurder en verhuurder, hoge geldbedragen en uiteenlopende belangen. De huurrechtadvocaten van MannaertsAppels zijn gespecialiseerd in de juridische aspecten bij huur en verhuur van woningen en bedrijfsruimte. In beide gevallen treden we zowel aan de kant van de huurder als die van de verhuurder op. Daardoor kennen we de belangen van beide kanten. Dit stelt ons in staat om sneller en beter antwoord te geven op je vragen en effectief op te treden bij huurgeschillen.

 

Huur en verhuur woningen en bedrijfsruimte

Woningcorporaties hebben vaak te maken met verschillende partijen, zoals huurders, samenwerkingspartners, de gemeente en omwonenden. Elke partij vraagt om een eigen benadering. Onze advocaten huurrecht weten welke gevoeligheden daarbij spelen. Denk bijvoorbeeld aan huuroverlast voor omwonenden (leefbaarheid) of onacceptabel gedrag van huurders tegenover medewerkers van woningcorporaties. Wij houden hier rekening mee in onze aanpak. Daarnaast kennen we de afspraken die gemaakt worden over huur en verhuur op gemeentelijk niveau. Binnen ons kantoor zijn de lijnen kort. Zo zijn we in staat om snel te schakelen en samen op te trekken waar nodig.

Verhuurders van bedrijfsruimte gaan vaak lange relaties aan met huurders. Voor sommige bedrijfsruimtes is echter weinig in de wet beschreven. Die contractvrijheid leidt ertoe dat de wet soms geen uitsluitsel biedt bij huurgeschillen die niet contractueel zijn geregeld. Omdat het vaak gaat om hoge bedragen of grote belangen voor zowel huurder als verhuurder, is het belangrijk dat alles goed is vastgelegd. Een goede overeenkomst is de basis van een duurzame en werkbare relatie. De huurrechtadvocaten van MannaertsAppels adviseren u over de juiste invulling van uw huurcontracten.

Heb je te maken met een huurder die overlast veroorzaakt, een verhuurder die achterstallig onderhoud of andere problemen niet oplost of een huurder die niet betaalt? Neem dan contact met ons op. Onze advocaten huurrecht gaan snel aan de slag om uw huurproblemen op te lossen.

Tips bij huurovereenkomsten

Voordat je een langdurig huurcontract aangaat, is het belangrijk om een en ander juridisch te laten toetsen. Dat doen wij voor jou. Maar er is meer: tijdens de huurperiode ontstaan soms problemen, zoals overlast of een huurachterstand. Onze huurrechtadvocaten staan je bij om deze geschillen op te lossen.

Sta je op het punt om een huurovereenkomst aan te gaan, of heb je een geschil? Houd in elk geval rekening met de volgende punten:

  • Ga niet te snel uit van standaardovereenkomsten als je bijzondere afspraken hebt gemaakt. In de meeste gevallen is maatwerk noodzakelijk en zijn bestaande modelovereenkomsten niet toereikend.
  • Maak de bedoeling van beide partijen duidelijk in het contract. Daarmee voorkom je onduidelijkheden en bespaar je op lange termijn kosten.
  • Leg vanaf het begin een dossier aan in geval van overlast. Zo sta je sterker als het tot een gerechtelijke procedure komt.
  • Beschrijf hoe het gehuurde eruitziet ten tijde van het aangaan van het contract. Dat voorkomt meningsverschillen over de staat van het gehuurde tijdens de looptijd van de overeenkomst, en bij het einde ervan.

Werkwijze huurgeschillen

Vanaf het eerste contact zijn we duidelijk over de te verwachten procedure bij huurgeschillen. We schetsen het traject dat je ingaat zo transparant mogelijk en maken een inschatting van de kosten. In het geval van een probleemoplossing van een huurgeschil, een overlastgevende huurder of een huurder die niet betaalt, onderzoeken onze huurrechtadvocaten het bestaande dossier en bouwen ze dit waar nodig verder met je op.

Ook als je als huurder problemen hebt met een verhuurder die afspraken niet nakomt, staan we je bij. We handelen direct. Bij MannaertsAppels geen uitgebreide stukken als je daar geen behoefte aan hebt, maar een concrete aanpak die je vooruithelpt. Waar mogelijk nemen onze advocaten huurrecht je de regie uit handen. Onze proactieve aanpak draagt bij aan een soepel verloop van de zaak.

Jouw specialisten voor huur en verhuur

MActueel in huur en verhuur

'Goed verhuurderschap'; wat is dat eigenlijk?

Lees meer
Vastgoed
Bouw & Vastgoed
Blog
Bouw & Vastgoed
Whitepaper
Vastgoed
Bouw & Vastgoed
Podcast
Vastgoed