Ontslag

Uiteenlopende oorzaken

Oorzaken van ontslag zijn zeer uiteenlopend. Denk aan bedrijfseconomische redenen, maar ook aan langdurige ziekte of meningsverschillen tussen werkgever en werknemer. In geval van een reorganisatie is er sprake van een collectief ontslag dat soms voorafgaand aangekondigd moet worden bij het UWV. Bij individueel ontslag zijn er verschillende mogelijkheden, zoals ontslag met wederzijds goedvinden of een procedure wegens verwijtbaar handelen. De ontslagrechtadvocaten van MannaertsAppels hebben ervaring met alle verschillende vormen van ontslag.

 

Regeling treffen

Dankzij onze ervaring met dienstbeëindiging van werknemers zijn we in staat om een goede inschatting te geven van jouw zaak. Omdat we werken voor zowel werkgevers als werknemers, zijn we op de hoogte van de factoren die meespelen aan beide kanten. Dat we ons in beide posities kunnen verplaatsen, geeft ons een voordeel als we onderhandelingen of procedures voor je voeren. Bovendien kennen we de punten waar onderhandelingsruimte ligt omtrent het ontslag. Dit zetten we in om een voor jou passende regeling te treffen.

Tips bij ontslag werknemers

Bij het ontslag is het noodzakelijk om zorgvuldig te handelen. Iemand ontslaan is een zware sanctie die niet zomaar door de rechter wordt geaccepteerd. Met deze adviezen zorg je voor een sterke onderhandelingspositie:
 

  • Bouw een goed dossier op waarmee je sterk staat in een onderhandeling of procedure over het ontslag en bijvoorbeeld een vertrekvergoeding.
  • Zorg dat jouw werknemer niet voor verrassingen komt te staan en wees duidelijk over de waarschuwingen die je geeft. Geef het ook aan als het een laatste waarschuwing betreft.
  • Zeg niet te snel tegen een werknemer dat je tot ontslag wilt overgaan. Dat zet de verhoudingen onnodig op scherp en heeft een negatieve invloed op de prestaties en werksfeer.

Werkwijze ontslagregeling treffen

Wanneer je op het punt staat om afscheid te nemen van een werknemer, nemen onze advocaten ontslagrecht het opgebouwde dossier met je door. Waar nodig geven we aanwijzingen om dit verder aan te vullen. Vervolgens bepalen we de strategie en voeren we de onderhandeling met jouw medewerker.
 

De insteek is altijd om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. Als er geen regeling tot stand komt, bereiden we de procedure voor en voeren we die voor jou. Hierbij zetten we ons altijd volledig in om een voor jou zo goed mogelijke regeling te treffen.

Jouw arbeidsrecht specialisten