ICT-overeenkomsten

Veel onduidelijkheid

De rol van software en ICT in ondernemingen wordt groter en groter. Bij het gebruik van software horen contracten, zoals licentieovereenkomsten en Service Level Agreements (SLA). Over de totstandkoming en uitvoering van deze ICT-overeenkomsten bestaat echter nog steeds veel onduidelijkheid. Zowel voor degene die de software levert als voor de eindgebruiker.

 

Resultaatverbintenissen aangaan is lastig en in het ontwikkelingstraject komen vaak onverwachte kosten naar voren. Leverancier en afnemer begrijpen elkaar niet en verwachtingen zijn niet helder. Onze ICT-recht advocaten staan je bij om ICT-overeenkomsten helder vast te leggen.

 

Praktische uitvoering ICT-overeenkomsten

MannaertsAppels adviseert u over het opstellen van licentieovereenkomsten en denkt met u mee over het maken van de juiste afspraken. Onze advocaten ICT-recht kennen niet alleen de juridische kant van ICT-contracten. Wij denken ook mee over de praktische uitvoering bij het opstellen van overeenkomsten. Dat betekent dat we u wijzen op mogelijke gevolgen van uw licentieovereenkomsten of SLA’s en wat u moet doen om risico’s te beperken. Zo bent u verzekerd van een aanpak die bij u past.

Tips bij aangaan ICT-overeenkomst

Wanneer een licentieovereenkomst van bedrijfskritische software (onverwachts) eindigt en je geen nieuwe software hebt, kan jouw bedrijf hierdoor (forse) schade lijden. Afspraken omtrent opzegtermijn, overloopperiode en intellectueel eigendom voorkomen problemen wanneer een contract eindigt. Maak daarom al bij het aangaan van de ICT-overeenkomst afspraken over verlenging en opzeggen. Neem daarnaast de volgende adviezen in acht:

 

  • Leg vast aan wie het intellectuele eigendomsrecht van maatwerkmodules toekomt. Dit voorkomt een discussie over het gebruiksrecht, ook na einde van de overeenkomst.
  • Kijk niet alleen naar uw contractuele positie bij een onwillige leverancier, maar denk na over een alternatief plan zodat u zo snel mogelijk uw werkzaamheden kunt oppakken.

Werkwijze opstellen ICT-overeenkomst

Als je MannaertsAppels inschakelt voor het opstellen van jouw licentieovereenkomst of SLA, analyseren we eerst jouw situatie en gaan we na wat de behoeftes zijn van jouw bedrijf op het gebied van software. Daarbij gaan onze advocaten ICT-recht snel de diepte in, maar houden ze tegelijkertijd zicht op het volledige proces. Door ons te verdiepen in jouw situatie, zijn we in staat om een ICT-overeenkomst op te stellen die bij je past.

 

Heb je een probleem met de uitvoering of beëindiging van een softwareovereenkomst, dan stellen we zo snel mogelijk een plan van aanpak op om schade voor jouw bedrijf te beperken. Een pragmatische benadering staat daarbij voorop.

Jouw specialist voor ICT-overeenkomsten