Volop kansen en samenwerkingen

Jij bent groots op avontuur en vindt volop nieuwe kansen en samenwerkingen. Wij zijn jouw navigatie door het juridische landschap.

Uitdagingen en ambities

Zakelijke dienstverleners zoals accountants, business-valuators en fiscalisten zijn voor MannaertsAppels Advocaten belangrijke doorverwijzers als het gaat om juridisch kwesties waarmee hun cliënten worden geconfronteerd. Soms gaat het om vragen van zuiver juridische aard. Vaker gaat het om juridische ondersteuning in vraagstukken die ook, en soms zelfs overwegend, van fiscale of accountants-technische, dan wel andere aard zijn. In die gevallen werken wij als advocaten nauw samen met de doorverwijzer om de cliënt optimaal van advies en zo nodig van adequate processuele bijstand te voorzien.

 

Omgekeerd doen wij hetzelfde als een cliënt ons met vragen benadert. Vragen die vaak niet alleen van juridische aard zijn. Dat wij diezelfde doorverwijzers met hun specifieke kennis inschakelen is steeds noodzakelijker in een markt waar de zakelijke dienstverlener wordt geconfronteerd met ingewikkelder vraagstukken, met steeds gevarieerdere belangen en belanghebbenden, met steeds verdergaande nationale en internationale eisen en met artificial intelligence die bepaald niet altijd betrouwbaar is.

 

Dit op het gebied van onderwerpen als vennootschappelijke organisatie, commerciële en niet-commerciële instellingen, goed werkgeverschap, transparantie, risicobeheersing en -controle, duurzaamheid en compliance en de daarmee verbonden aansprakelijkheidsvragen. Waarbij wij constateren dat het wetgevers lang niet altijd lukt om regelgeving te laten sporen met de concrete wensen en behoeften van de ondernemer in de praktijk.

Specialisten kunnen en mogen er in die markt niet meer vanuit gaan dat zij alles beheersen en kunnen oplossen. Samenwerking en kennisdeling tussen specialisten, zowel tussen ons als advocaten onderling, als tussen advocaten en doorverwijzers, zijn absolute voorwaarden om de cliënt optimaal te voorzien.

 

En uiteraard adviseren en steunen wij de kantoren van doorverwijzers en de respectievelijke doorverwijzers ook als het gaat om onderwerpen die hen zelf aangaan en waarin wij als advocaten op basis van onze ervaring traditioneel sterk zijn, te weten (re)organisatie, werkgeverschap, transacties, aansprakelijkheid en geschillenvoorkoming, -beheersing en oplossing, desnoods over de band van de rechter.

 

Voor de zakelijke dienstverlener die bereid is hierin met ons mee te gaan biedt onze ondersteuning kansen om zich te onderscheiden en toegevoegde waarde te creëren voor zichzelf en voor zijn cliënten. En de zekerheid dat kwestie ook juridisch goed geregeld zijn. Dit alles tegen de achtergrond van een concurrerende markt en steeds veeleisender cliënten.

 

Ons team van advocaten beschikt over voldoende kennis en ervaring om het verschil te maken. En we beschikken over een (inter)nationaal netwerk waarmee we altijd in specifieke behoeften kunnen voorzien.

Wij werken voor

Uitzendbureaus en arbeidsbemiddelaars

Facilitair dienstverleners

Belastingkantoren en accountants

Organisatie- en managementadviseurs

Verzekeringen en pensioenfondsen

Maak kennis met ons sectorteam zakelijke dienstverlening