Medezeggenschap en OR

Meer dan 50 werknemers

Als er meer dan 50 werknemers werken in een onderneming, ben je verplicht om een medezeggenschapsorgaan aan te stellen. Dit orgaan – vaak een medezeggenschapsraad of OR – heeft het wettelijke recht om te adviseren bij belangrijke besluiten. Het is belangrijk om de OR mee te nemen bij het uitvoeren van plannen: zonder positief advies van deze personeelsvertegenwoordiging is het veelal niet mogelijk om besluiten door te voeren. Wij adviseren je graag over medezeggenschap.

 

Adviesplicht medezeggenschapsraad

MannaertsAppels heeft regelmatig te maken met de adviesplicht van medezeggenschapsraden. Daarom weten we welke overwegingen meespelen bij zowel de organisatie als de OR. Omdat wij reorganisaties begeleiden en meedenken bij het aanpassen van collectieve regelingen, kennen wij vaak de overwegingen van een OR.

Tips voor draagvlak bij OR

Een goede band tussen bestuur en OR is niet alleen prettig, maar dient ook het bedrijfsbelang. Een goede OR creëert namelijk draagvlak onder medewerkers. Zo worden besluiten beter geaccepteerd onder medewerkers. Met deze adviezen krijgt u de OR mee als u een belangrijke beslissing moet nemen:

     

  • Neem de OR mee in plannen van het bestuur en geef openheid van zaken. Zo ontstaat wederzijds begrip en vinden beslissingen steun in de organisatie.
  • Zoek overeenkomende punten en denk na waar de belangen van beide partijen liggen. Dat maakt het toewerken naar een oplossing gemakkelijker.
  • Zet niet meteen je hakken in het zand wanneer de OR het niet met je eens is. Een goede band met de OR zorgt voor draagvlak binnen het bedrijf. Handel hiernaar als je op het punt staat beslissingen te nemen.

Werkwijze medezeggenschap

MannaertsAppels staat je bij als je discussies hebt met het medezeggenschapsorgaan van jouw organisatie. Hierbij zijn we altijd bezig met het bedrijfsbelang en hebben we oog voor de werknemersbelangen. Een plan dat draagvlak heeft is namelijk altijd beter voor de organisatie. Daarom bekijken we alle belangen en zetten we ons in om een werkbare oplossing te bereiken waar iedereen zich in kan vinden.
 
Bij het zoeken naar een oplossing denken onze arbeidsrechtadvocaten altijd vanuit het bedrijfsbelang. Daarnaast nemen we alles mee in de overwegingen: niet alleen de wetgeving, maar ook de gevolgen van beslissingen voor werkgever en werknemer en de invalshoeken voor het advies van de OR. Door rekening te houden met alle partijen vinden zij elkaar sneller. Zo zijn we in staat om snel een goede oplossing te bereiken.

Jouw arbeidsrecht specialisten