Loonstop en loonopschorting

Recht op doorbetalen van loon

Werknemers hebben bij arbeidsongeschiktheid recht op het doorbetalen van loon. Bij deze loondoorbetaling horen verplichtingen, zoals het voldoen aan een oproep van de bedrijfsarts en meewerken aan een re-integratietraject. Doet een werknemer dit niet, dan mag je een loonsanctie opleggen. Dat betekent dat je het loon kunt opschorten of soms zelfs kunt stopzetten.

 

Verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid

Bij het niet voldoen aan verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid heb je als werkgever twee mogelijkheden om een loonsanctie op te leggen: loonopschorting of loonstop. Als je werknemer niet verschijnt bij een oproep van de bedrijfsarts, mag je overgaan tot loonopschorting. In dit geval schort je de salarisbetaling op tot jouw werknemer bij de bedrijfsarts verschijnt. Zodra dat gebeurt, betaal je met terugwerkende kracht het niet ontvangen loon uit.

 
De sanctie van een loonstop zet je in als een werknemer niet meewerkt aan het re-integratietraject. Je betaalt dan niet uit tot de medewerker wel meewerkt aan re-integratie. De salarisbetaling start pas als jouw werknemer gaat re-integreren en het loon hoeft niet met terugwerkende kracht te worden betaald.

 
Doelgericht actie ondernemen is van groot belang voor een goed verloop van het re-integratietraject van een werknemer. De arbeidsrechtadvocaten van MannaertsAppels weten dit en zetten daarom in op een snelle handelswijze, zodat de re-integratie zo snel mogelijk wordt rechtgetrokken. Omdat we vaak betrokken zijn bij re-integratietrajecten, weten we welke problemen hier spelen en hoe we deze zo snel mogelijk kunnen oplossen.

Tips voor correct doorvoeren loonsancties

Als jouw werknemer niet meewerkt aan het re-integratietraject of geen gehoor geeft aan oproepen van de bedrijfsarts, is het belangrijk dat je de juiste sanctie toepast. Doe je dat niet, dan kun je daar later problemen mee krijgen en ben je mogelijk zelfs verplicht om het ingehouden loon alsnog te betalen. Met de volgende adviezen handel je correct:
 

  • Waarschuw werknemers altijd vooraf dat je genoodzaakt bent een loonsanctie in te zetten als er geen medewerking wordt verleend.
  • Onderneem altijd actie wanneer een werknemer niet meewerkt aan de re-integratie. Doe je dat niet, dan kan het UWV je verplichten tot verlengde loondoorbetaling bij ziekte.
  • Attendeer de werknemer op de mogelijkheid om een deskundigenoordeel aan te vragen bij het UWV wanneer je een loonsanctie treft. Het UWV kijkt naar de geschiedenis van de re-integratie en beoordeelt wat er is gebeurd. Doel is om de re-integratie zo spoedig mogelijk te hervatten.

Werkwijze bij loonopschorting en loonstop

Medewerking verlenen aan een re-integratietraject is verplicht voor werknemers en is essentieel voor jouw bedrijf. Het is daarom van belang dat je als werkgever tijdig actie onderneemt wanneer een traject stagneert. Niet alleen voor jezelf, maar ook omdat dit zo is vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter. Onze arbeidsrechtadvocaten zijn gericht op het komen tot uitsluitsel over de reden waarom de re-integratie niet verloopt zoals gepland, zodat werkgever en werknemer het traject snel kunnen hervatten.

 
Zet je een loonsanctie in maar heeft dit niet het gewenste effect, dan zetten we snel vervolgstappen. We onderzoeken de opties die je verder hebt, met als laatste mogelijkheid ontslag. In het volledige traject kun je rekenen op de begeleiding van onze arbeidsrechtadvocaten.

Jouw arbeidsrecht specialisten