Zakelijke aansprakelijkheid

Diverse soorten aansprakelijkheden

Als ondernemer kun je te maken krijgen met diverse soorten aansprakelijkheden. Denk hierbij aan contractuele aansprakelijkheid omdat een klant vindt dat je de overeenkomst niet (goed) nakomt of wettelijke aansprakelijkheid voor bedrijfsongevallen van jouw werknemers. Ook risicoaansprakelijkheden voor jouw werknemers die schade veroorzaken bij derden, liggen bij jou als ondernemer.

 

De advocaten aansprakelijkheidsrecht van MannaertsAppels staan je bij in de diverse soorten zakelijke aansprakelijkheid. We komen snel tot de kern en maken het probleem én de oplossing voor jou inzichtelijk en tastbaar. Je bent daarbij verzekerd van een doeltreffende aanpak.

 

Contractuele aansprakelijkheid

Hoewel (getekende) contracten bindend zijn, blijkt in de praktijk dat verplichtingen soms niet nagekomen worden of door jou anders uitgelegd worden dan door jouw wederpartij. Heb je een geschil omtrent het contract, dan is het belangrijk om zorgvuldig te handelen. Vanaf dat moment kan namelijk elke stap die je zet en elke brief die je schrijft juridisch grote gevolgen hebben.

 

MannaertsAppels helpt je bij het bepalen van de juiste strategie om uiteindelijk jouw doel te bereiken. Wij overzien het speelveld en behoeden jou voor de juridische consequenties van jouw handelingen.

 

BUITEN-CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID
Buiten-contractuele of wettelijke aansprakelijkheden zijn er in vele vormen. Soms ben je zelfs aansprakelijk voor schade die is ontstaan terwijl je geen enkel verwijt te maken valt, zoals schade die veroorzaakt is bij een derde, door een zzp’er die je inhuurt. Vragen over wie waarvoor verantwoordelijk is en over hoe de rechtsverhoudingen liggen, zijn vaak lastig te beantwoorden.

 

Wij adviseren je over het voorkomen van zakelijke aansprakelijkheid en staan je bij als je aansprakelijk wordt gesteld, of wanneer je iemand anders aansprakelijk wilt stellen.

Tips bij zakelijke aansprakelijkheid

Veel problemen zijn te voorkomen door afspraken goed en duidelijk vast te leggen. Door contracten te laten controleren voordat je ze ondertekent, heb je helder in beeld wat de mogelijke gevolgen zijn als jij of de wederpartij afspraken niet nakomt. Houd hierbij altijd rekening met de volgende punten:

 

  • Weet wat je afspreekt. Onderteken geen documenten waarvan je de inhoud niet volledig begrijpt.
  • Maak de bedoeling van partijen vooraf inzichtelijk en zet deze op papier. Zo voorkom je onduidelijkheden achteraf.
  • Laat een contract goed controleren of, nog beter, opstellen door een jurist om onduidelijkheden en andere problemen te voorkomen.
  • Verklaar jouw algemene voorwaarden expliciet van toepassing en weet waar je mee akkoord gaat als je de algemene voorwaarden van een andere partij accepteert.
  • Zorg dat je zicht hebt op jouw verzekeringen en sluit waar nodig verzekeringen af om risico’s te beperken.
  • Correspondeer niet over aansprakelijkheid of schade voordat je advies hebt ingewonnen van een specialist. Dit is achteraf niet of erg moeilijk terug te draaien. Daarnaast weigeren verzekeraars doorgaans dekking wanneer je een mogelijke claim niet tijdig hebt gemeld en (erger) je zelf al standpunten hebt ingenomen richting de wederpartij.

Werkwijze bij aansprakelijkheidstelling

Zodra je als ondernemer zakelijk aansprakelijk wordt gesteld of als je een andere partij aansprakelijk stelt, is het zaak om snel actie te ondernemen. Wanneer je ons inschakelt, nemen wij de correspondentie van je over en schetsen we een compleet beeld van jouw situatie. We creëren inzicht door vragen te stellen en contracten te doorgronden. Aan de hand van onze bevindingen beoordelen we jouw zaak en maken we de reële verwachtingen duidelijk. Zo weet je altijd waar je aan toe bent.

 

SCHADE EN VERZEKERING
We doen er alles aan om een zaak zo gunstig mogelijk voor je af te wikkelen. In de eerste plaats gaan we in gesprek met de wederpartij om er samen uit te komen en de schade te beperken. Lukt dat niet, dan starten we zo nodig een gerechtelijke procedure. Vooraf geven we je altijd een inschatting van de kans van slagen. Je beslist zelf of je het proces doorzet.

 

Word jij aansprakelijk gesteld, dan onderzoeken we of je hier (deels) voor verzekerd bent. Ook bij een dekkingsgeschil over het al dan niet verzekerd zijn voor bepaalde schade, staan we je bij. Dat doen we altijd overzichtelijk en voortvarend.

 

ANALYSE MOGELIJKE AANSPRAKELIJKHEDEN
Wil je weten welke vormen van zakelijke aansprakelijkheid spelen bij jouw bedrijf, dan kun je onze advocaten aansprakelijkheidsrecht inschakelen om een analyse te maken. Wij brengen de mogelijke aansprakelijkheden in kaart, hoe je ze kunt voorkomen en bieden gerichte handvatten voor hoe je moet handelen in concrete situaties.

Jouw specialisten bij zakelijke aansprakelijkheid