Ondernemende advocaten voor de ondernemer

MActueel

Madelein van der Velden
07-04-2022
Opschorten of stopzetten van loon tijdens ziekte?
Vorige maand heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zich uitgelaten over een kwestie waarbij de werknemer het niet eens was met het oordeel van de bedrijfsarts...
Lees meer
Ton Verstraten
02-06-2022
Zaak van de maand: perikelen rondom het tweedespoortraject
Indien een werknemer langer dan één jaar arbeidsongeschikt is, moet veelal het tweedespoortraject in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter gestart worden. In...
Lees meer
Janneke Jacobs
02-05-2022
Zaak van de maand: Let op, bereik van concurrentiebeding kan wijzigen na verhuizing werkgever.
In een concurrentiebeding staat meestal in welk gebied een werknemer niet voor de concurrent mag werken na einde dienstverband. Dat kan binnen een bepaalde...
Lees meer
Jaap Paijmans
29-04-2022
Hoe om te gaan met kosten- en prijsstijgingen in de bouw?
‘A perfect storm’ is een term voor het samenvallen van verschillende gebeurtenissen die een negatief effect hebben en elkaar versterken. Deze vergelijking wordt de...
Lees meer
Jaap Paijmans
05-04-2022
Is een verhuis- en inrichtingskostenvergoeding verschuldigd als door een verhuurder een wisselwoning wordt aangeboden bij een (noodzakelijke) renovatie?
De Hoge Raad heeft deze vraag recentelijk in een op 1 april 2022 gewezen arrest ontkennend beantwoord. Dit is opvallend -niet eens zozeer om...
Lees meer
Maartje Klompers
31-03-2022
Letselschade op school: wat is belangrijk?
Nu de scholen weer volledig open zijn, zijn veel ouders en kinderen blij dat de kinderen weer naar school kunnen. Tijdens de schooluren moet...
Lees meer
Tom de Witte
24-03-2022
Het UBO-register: vóór 27 maart 2022 inschrijven!
Over enkele dagen verstrijkt de termijn waarop alle uiteindelijke belanghebbenden van de vennootschap en andere juridische entiteiten zich moeten hebben ingeschreven in het UBO-register....
Lees meer
Sabine van Loon
03-03-2022
Zaak van de maand: beëindiging arbeidsovereenkomst ivm grensoverschrijdend gedrag
Er is de laatste tijd veel gezegd en geschreven over de uitzending van BOOS en over het vertrek van topbestuurders in verband met grensoverschrijdend...
Lees meer
Janneke Jacobs
22-02-2022
Blogserie nieuwe arbeidsrechtwetgeving (deel 5): proeftijd en informatieverplichting
Er is een wetswijziging op komst! Per 1 augustus 2022 zal de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking treden. Deze wet...
Lees meer
Madelein van der Velden
15-02-2022
Blogserie nieuwe arbeidsrechtwetgeving (deel 4): oproepovereenkomsten
Er is een wetswijziging op komst! Per 1 augustus 2022 zal de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking treden. Deze wet...
Lees meer