Ondernemende advocaten voor de ondernemer

MActueel

Charlotte Pennings
12-01-2018
Te late opzegging van de huurovereenkomst: wel of niet rechtsgeldig?
Een van de standaardbepalingen in een huurovereenkomst is de opzegtermijn. Wil de huurder de overeenkomst opzeggen? Dan moet hij de verhuurder hiervan uiterlijk een...
Lees meer
Koen Peters MannaertsAppels advocaat vastgoedrecht bouwrecht
Koen Peters
11-01-2018
Drempelbedragen Europese aanbestedingen aangepast 
De drempelbedragen voor de periode 1 januari 2018 tot 1 januari 2020 voor Europese aanbestedingen zijn vastgesteld. De nieuwe drempelbedragen Opdrachten van aanbestedingsplichtige opdrachtgevers met...
Lees meer
Mark van Kempen advocaat aansprakelijkheidsrecht Tilburg MannaertsAppels
Mark van Kempen
10-01-2018
Speelt Nefit met vuur…?
Volgens onderzoek van RTL Nieuws zou de Topline HR ketel van Nefit onmiddellijk gevaar opleveren voor de bezitters daarvan. Door het kromtrekken van de...
Lees meer
Sabine van Loon arbeidsrechtadvocaat MannaertsAppels Breda
Sabine van Loon
09-01-2018
Verwerking van gezondheidsgegevens: wat mag de werkgever?
Nu de datum 25 mei 2018 steeds dichterbij komt, krijgen we meer vragen over de gevolgen van de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming...
Lees meer
Maikel Brok advocaat ondernemingsrecht MannaertsAppels tilburg
Maikel Brok
05-01-2018
De melding betalingsonmacht: bestuurders ben alert!
Op het moment dat een rechtspersoon die aan de heffing van vennootschapsbelasting onderworpen is bepaalde in de Invorderingswet 1990 genoemde belastingen niet (langer) kan...
Lees meer
Mark van Kempen advocaat aansprakelijkheidsrecht Tilburg MannaertsAppels
Mark van Kempen
03-01-2018
Bezint eer ge ontbindt!
Als uw contractspartner zich niet aan zijn verplichtingen uit het contract houdt, dan kunt u het contract beëindigen. Dat vindt u niet meer dan...
Lees meer
Mark van Kempen advocaat aansprakelijkheidsrecht Tilburg MannaertsAppels
Mark van Kempen
20-12-2017
Vrijwillig is niet vrijblijvend, ook niet voor de club!
Veel organisaties zoals sportverenigingen, ‘draaien’ voor een groot deel op vrijwilligers. Het is lastig om vrijwilligers aan te spreken op hun ‘verplichtingen’. Dat past...
Lees meer
Janneke Jacobs advocaat arbeidsrecht MannaertsAppels Tilburg
Janneke Jacobs
15-12-2017
Werkgevers, zo serieus is de scholingsplicht!
Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) per 1 juli 2015 kent de wet een scholingsplicht. Die verplichting houdt in dat...
Lees meer
Dennis Janssen advocaat vastgoed en warmtewet MannaertsAppels Tilburg
Dennis Janssen
14-12-2017
Opmerkelijk: rechter zet uitspraak geschillencommissie opzij
Gebruikers van stadsverwarming kunnen bij een geschil met hun energieleverancier op laagdrempelige wijze naar de Geschillencommissie stappen. De Geschillencommissie blijkt echter de juridische regels...
Lees meer
Koen Peters MannaertsAppels advocaat vastgoedrecht bouwrecht
Koen Peters
14-12-2017
Moeten woningcorporaties toch aanbesteden?
De vraag of woningcorporaties aanbestedingsplichtig zijn is opnieuw actueel. De Europese Commissie is namelijk eind vorige week een inbreukprocedure gestart tegen Nederland, omdat Nederland...
Lees meer