Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Aanbesteding

Snel schakelen: dat is waar het bij aanbestedingen om draait. De geldende termijnen voor het stellen van vragen, inschrijven, het maken van bezwaar en het starten van een kort geding zijn kort. Zorgvuldig werken is van groot belang. MannaertsAppels weet dit en speelt hierop in. De omvang van ons team stelt ons in staat om altijd snel te schakelen. Onze advocaten kennen de wereld van aanbesteding. En die van u als ondernemer. Daarnaast kunnen ze rekenen op de expertise van specialisten in andere vakgebieden. Zo bent u verzekerd van een goede oplossing.

Inschrijven voor een aanbesteding

Inschrijven op een aanbesteding moet zorgvuldig gebeuren. Wij adviseren u hoe u dit goed aanpakt. Samen met u nemen we het aanbestedingsdocument door, zodat u in geval van onduidelijkheden of onredelijke eisen vragen kunt stellen in de Nota van Inlichtingen. Waar nodig helpen we u bij het afstemmen van uw inschrijving op de aanbesteding. Als u het niet eens bent met de gunningsbeslissing, gaan wij na of de beoordeling goed is verlopen. Is dat niet het geval, dan bekijken we in overleg met u of wij met recht bezwaar kunnen maken tegen de beslissing of beoordeling. Als dat zo is, spannen we voor u een kort geding aan om de gunningsbeslissing te herzien. In elke fase handelen we snel.

Tips bij inschrijving voor een aanbesteding

Uw inschrijving moet aan veel wettelijke regels voldoen. Controle van aanbestedingsdocumenten is daarom van groot belang. Let bij een aanbesteding in elk geval op de volgende punten:

  • Maak gebruik van de Nota van Inlichtingen door uw vragen te stellen. Zo creëert u duidelijkheid en kunt u zelf een bijdrage leveren aan de inhoud van de contracten.
  • Handel snel: uw tijd is beperkt. Onderneem meteen actie. Dat vergroot de kans dat uw wensen worden vervuld.
  • Laat uw inschrijving altijd door een extra paar ogen bekijken: een kleine fout kan namelijk al leiden tot uitsluiting van de aanbesteding.
  • Overweeg om een samenwerking met een andere partij aan te gaan om aan de referentie-eisen te voldoen.

Werkwijze bij aanbestedingsvragen en bezwaar op gunningsbeslissing

Bij uw aanbestedingsvraag handelen we doelgericht. We voorzien u snel van kort en praktisch advies. In de vragenronde voor de Nota van Inlichtingen stellen wij de juridische vragen voor u. Daarnaast staan we u bij met het uiten van bezwaren op de aanbestedingsdocumenten. Zo staat u sterk in de eerste aanbestedingsfase.

Bezwaar op gunningsbeslissing

Bent u het niet eens met de gunningsbeslissing? Dan tekenen wij bezwaar voor u aan. We doen zo nodig de beoordeling van de aanbestedende dienst over om te controleren of we uw bezwaren kunnen onderbouwen. Op basis daarvan maken we een inschatting van uw kansen en kosten. We kijken altijd of de bezwaren ergens toe leiden: we spannen alleen een kort geding aan als de kans bestaat dat u de opdracht daarmee alsnog binnenhaalt.