Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Ontslag

Oorzaken van ontslag zijn zeer uiteenlopend. Denk aan bedrijfseconomische redenen, maar ook aan langdurige ziekte of meningsverschillen tussen werkgever en werknemer. In geval van een reorganisatie is er sprake van een collectief ontslag dat soms voorafgaand aangekondigd moet worden bij het UWV. Bij individueel ontslag zijn er verschillende mogelijkheden, zoals ontslag met wederzijds goedvinden of een procedure wegens verwijtbaar handelen. De ontslagrechtadvocaten van MannaertsAppels hebben ervaring met alle verschillende vormen van ontslag.

Regeling treffen

Tips

Werkwijze