Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Ontslag

Oorzaken van ontslag zijn zeer uiteenlopend. Denk aan bedrijfseconomische redenen, maar ook aan langdurige ziekte of meningsverschillen tussen werkgever en werknemer. In geval van een reorganisatie is er sprake van een collectief ontslag dat soms voorafgaand aangekondigd moet worden bij het UWV. Bij individueel ontslag zijn er verschillende mogelijkheden, zoals ontslag met wederzijds goedvinden of een procedure wegens verwijtbaar handelen. De ontslagrechtadvocaten van MannaertsAppels hebben ervaring met alle verschillende vormen van ontslag.

Regeling treffen

Dankzij onze ervaring met dienstbeëindiging van werknemers zijn we in staat om een goede inschatting te geven van uw zaak. Omdat we werken voor zowel werkgevers als werknemers, zijn we op de hoogte van de factoren die meespelen aan beide kanten. Dat we ons in beide posities kunnen verplaatsen, geeft ons een voordeel als we onderhandelingen of procedures voor u voeren. Bovendien kennen we de punten waar onderhandelingsruimte ligt omtrent het ontslag. Dit zetten we in om een voor u passende regeling te treffen.

Tips bij ontslag werknemers

Bij het ontslag is het noodzakelijk om zorgvuldig te handelen. Iemand ontslaan is een zware sanctie die niet zomaar door de rechter wordt geaccepteerd. Met deze adviezen zorgt u voor een sterke onderhandelingspositie:

  • Bouw een goed dossier op waarmee u sterk staat in een onderhandeling of procedure over het ontslag en bijvoorbeeld een vertrekvergoeding.
  • Zorg dat uw werknemer niet voor verrassingen komt te staan en wees duidelijk over de waarschuwingen die u geeft. Geef het ook aan als het een laatste waarschuwing betreft.
  • Zeg niet te snel tegen een werknemer dat u tot ontslag wilt overgaan. Dat zet de verhoudingen onnodig op scherp en heeft een negatieve invloed op de prestaties en werksfeer.

Werkwijze ontslagregeling treffen

Wanneer u op het punt staat om afscheid te nemen van een werknemer, nemen onze advocaten ontslagrecht het opgebouwde dossier met u door. Waar nodig geven we aanwijzingen om dit verder aan te vullen. Vervolgens bepalen we de strategie en voeren we de onderhandeling met uw medewerker.

Regeling treffen ontslag

De insteek is altijd om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. Als er geen regeling tot stand komt, bereiden we de procedure voor en voeren we die voor u. Hierbij zetten we ons altijd volledig in om een voor u zo goed mogelijke regeling te treffen.