Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Schade en aansprakelijkheid

Als u te maken heeft met een klant die vastgelegde afspraken of contracten niet nakomt, moet u de juiste stappen zetten om uw doel te bereiken. Dat doel kan echter per situatie verschillen: wilt u naleving van de overeenkomst afdwingen, het contract ontbinden of verplichtingen opschorten? Dit is relevant voor de te bewandelen weg. Wij staan u bij om uw doelen te bereiken.

Doelen snel inzichtelijk

MannaertsAppels is bekend met verschillende soorten contracten. Daardoor zijn we in staat om problemen met overeenkomsten snel inzichtelijk te maken en oplossingen aan te dragen. Waar nodig schakelen onze advocaten met onze collega’s van andere secties als het gaat om specialistische vraagstukken. Bovendien werken we in internationaal verband samen met vaste partnerkantoren waarmee we korte lijnen hebben als u te maken heeft met een buitenlandse contractspartij.

Tips bij schade door niet nakomen verplichtingen

Als u te maken heeft met een wederpartij die haar verplichtingen niet nakomt, is het zaak om snel en adequaat te schakelen. Denk in elk geval aan de volgende zaken:

  • Bedenk welke kant u op wilt. Wilt u nakoming of wilt u eigenlijk van het contract af? Heeft u schade en zo ja, welke? Heeft u nog verplichtingen en wilt u die opschorten? Dit alles heeft gevolgen voor de rest van het traject.
  • Voorkom dat de situatie brouilleert en blijf zoveel mogelijk objectief. Zo voorkomt u een patstelling waarin beide partijen tegenover elkaar staan en een juridisch conflict niet kan uitblijven.
  • Zet indien mogelijk in op het bereiken van een pragmatische en praktische oplossing; dat scheelt doorgaans veel kosten, tijd en negatieve energie.

Werkwijze schade en aansprakelijkheid

Bij overeenkomsten die niet worden nageleefd gaat MannaertsAppels snel en pragmatisch te werk. Onze advocaten verbintenissenrecht weten dat u gebaat bent bij een effectieve oplossing waarmee u verder kunt. Daarom geven we u concrete handvatten die bijdragen aan het bereiken van een oplossing.

Contract nakomen

Uw wensen en belangen bij het nakomen van het contract vormen altijd de basis van onze aanpak. Bovendien kijken we niet alleen vanuit juridisch standpunt naar uw zaak, maar denken we ook commercieel met u mee. Een oplossing hoeft dus niet altijd juridisch te zijn, maar kan ook buiten deze kaders vallen. We zoeken altijd naar de uitkomst die werkt voor u.