Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Aansprakelijkheid bedrijfsongevallen

Als werkgever heeft u een zorgplicht richting uw werknemers. Zo bent u verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Vindt er een bedrijfsongeval plaats en heeft u onvoldoende gedaan om een veilige werkomgeving te creëren, of kunt u dat niet aantonen, dan bent u aansprakelijk voor de schade die uw werknemer lijdt door het ongeval. Een vergelijkbare zorgplicht heeft u ook richting een zzp’er of inleenkracht die voor zijn of haar veiligheid mede van u afhankelijk is.

Expertise in werkgeversaansprakelijkheid

MannaertsAppels heeft in diverse branches expertise op het gebied van werkgeversaansprakelijkheid. Met name in de bouw, de logistiek, de zorg en in technische omgevingen treden wij regelmatig op bij bedrijfsongevallen. Onze advocaten organiseren tevens regelmatig praktische bijeenkomsten samen met andere specialisten op het gebied van (machine)veiligheid. Zo brengen we u zowel juridisch als praktisch op de hoogte van wat er van u wordt verwacht en hoe u concreet vorm kunt geven aan uw zorgplicht.

Tips over werkgeversaansprakelijkheid

U kunt als werkgever te maken krijgen met verschillende vormen van aansprakelijkheid. Voor wat betreft (het voorkomen van) werkgeversaansprakelijkheid bij bedrijfsongevallen hebben wij de volgende tips:

  • Stel veiligheidsprotocollen en –instructies op en controleer of medewerkers zich hieraan houden. Spreek hen aan als dat niet het geval is en leg dit vast.
  • Leef maatregelen die u heeft opgesteld en aangezegd na en leg de handhaving daarvan vast. Dat helpt u om aan te tonen dat u al het redelijke heeft gedaan om de werkomgeving veilig te maken en om ongevallen te voorkomen.
  • Vraag altijd om inzage in het rapport van de arbeidsinspectie, zodat u weet wat er is geconstateerd en wat u nog moet verbeteren.
  • Inventariseer na een ongeval zorgvuldig wat er gebeurd is en leg dit vast.
  • Erken geen aansprakelijkheid tot u juridisch advies heeft ingewonnen.

Werkwijze bij aansprakelijkheid bedrijfsongevallen

MannaertsAppels draagt waar mogelijk preventief bij aan het voorkomen van situaties waarin u aansprakelijk bent voor arbeidsongevallen. Dat gaat verder dan alleen juridisch adviseren. Wij denken mee over praktische oplossingen. Ook informeren we u over uw verantwoordelijkheden, uw zorgplicht als werkgever en de mogelijkheden tot verzekering.

Aansprakelijkheidsverzekering bedrijfsongevallen

Vaak is een claim gedekt door uw aansprakelijkheidsverzekering. U moet het ongeval wel direct melden bij uw verzekeraar. Verleent deze verzekering dekking, dan neemt in eerste instantie uw verzekeraar het verweer tegen de claim op zich. Heeft u hier discussie over met uw verzekeraar, dan beoordelen wij of uw verzekeraar dekking dient te verlenen. In gevallen waarin bijstand door een advocaat noodzakelijk is, kunt u overigens bij uw verzekeraar aandringen op een advocaat van uw keuze. U kunt dan rekenen op de aansprakelijkheidsadvocaten van MannaertsAppels en op een efficiënte aanpak.