Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Aansprakelijkheid bedrijfsongevallen

Als werkgever heeft u een zorgplicht richting uw werknemers. Zo bent u verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Vindt er een bedrijfsongeval plaats en heeft u onvoldoende gedaan om een veilige werkomgeving te creëren, of kunt u dat niet aantonen, dan bent u aansprakelijk voor de schade die uw werknemer lijdt door het ongeval. Een vergelijkbare zorgplicht heeft u ook richting een zzp’er of inleenkracht die voor zijn of haar veiligheid mede van u afhankelijk is.

Expertise in werkgeversaansprakelijkheid

Tips

Werkwijze