Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Medezeggenschap

Als u een onderneming heeft met meer dan 50 werknemers, bent u verplicht een medezeggenschapsorgaan aan te stellen. Vaak is dit een medezeggenschapsraad of ondernemingsraad (OR). Een OR heeft het wettelijke recht om te adviseren bij belangrijke besluiten, zoals een reorganisatie, herstructurering of aanpassen van collectieve regelingen. Vanwege deze adviesplicht is het belangrijk om uw personeelsvertegenwoordiging mee te nemen bij het uitvoeren van plannen. Zonder hun toestemming is het namelijk lastig om besluiten door te voeren.

Adviesplicht OR

MannaertsAppels heeft regelmatig te maken met de adviesplicht van medezeggenschapsraden. Onze advocaten kennen de overwegingen van zowel de OR als die van u als ondernemer, en weten welke gevolgen het kan hebben als een OR niet instemt met uw besluit. Daarom zijn wij in staat om u te adviseren over het meenemen van de OR in uw plannen en weten we hoe verschillende meningen bij elkaar te brengen om zo problemen te voorkomen.

Tips bij medezeggenschap

Een goede band tussen ondernemer en OR draagt bij aan een goede bedrijfsvoering. Een OR is namelijk in staat om draagvlak te creëren onder medewerkers, zodat besluiten beter geaccepteerd worden door uw werknemers. Daarnaast helpt adequate informatievoorziening vanuit het bestuur de OR om betere adviezen te geven. Neem de volgende punten in acht als u te maken heeft met medezeggenschap:

  • Betrek de OR in de plannen van uw onderneming en geef openheid van zaken. Zo ontstaat wederzijds begrip en vinden beslissingen steun in de organisatie.
  • Volg het advies van uw medezeggenschapsorgaan waar mogelijk op, zodat u snel kunt handelen en kostbare vertraging vermijdt.
  • Zoek naar overeenkomsten in de belangen van partijen om het toewerken naar een oplossing makkelijker te maken.

Werkwijze bij discussies met medezeggenschapsraad

Heeft u een discussie met uw medezeggenschapsraad, dan staat MannaertsAppels u bij. We werken toe naar een oplossing door zowel uw belangen als die van uw werknemers in het oog te houden. Een plan waarvoor draagvlak is, pakt namelijk altijd beter uit voor de organisatie. Als er sprake is van een conflict, zetten onze advocaten zich in om een werkbare oplossing te bereiken waar iedereen zich in kan vinden. We nemen hierbij niet alleen wetgeving mee, maar kijken ook naar de gevolgen voor werkgever en werknemer, en naar de motieven voor de reactie van de OR. In gesprek blijven met alle partijen staat hierbij centraal, zodat we zo snel mogelijk een goede oplossing bereiken.