Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Medezeggenschap

Als u een onderneming heeft met meer dan 50 werknemers, bent u verplicht een medezeggenschapsorgaan aan te stellen. Vaak is dit een medezeggenschapsraad of ondernemingsraad (OR). Een OR heeft het wettelijke recht om te adviseren bij belangrijke besluiten, zoals een reorganisatie, herstructurering of aanpassen van collectieve regelingen. Vanwege deze adviesplicht is het belangrijk om uw personeelsvertegenwoordiging mee te nemen bij het uitvoeren van plannen. Zonder hun toestemming is het namelijk lastig om besluiten door te voeren.

Adviesplicht OR

Tips

Werkwijze