Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Vereniging van Eigenaars en Appartementsrechten

Veel onroerend goed is gesplitst in appartementsrechten. Denk aan wooncomplexen, bedrijfsverzamelgebouwen, winkelcentra, parkeergarages of combinaties van al die functies in hoofd- en ondersplitsingen. Onze advocaten adviseren beheerders en bestuurders van verenigingen van eigenaars, beleggers, huurders en individuele appartementseigenaren. En we lossen geschillen op, waar nodig via de rechter.

Splitsing appartementsrechten

Onroerend goed wordt gesplitst in appartementsrechten met een splitsingsakte. Bij een splitsing in appartementsrechten ontstaat altijd een Vereniging van Eigenaars (VvE). Die heeft als doel het gebouw te beheren. Iedere appartementseigenaar is automatisch lid van de VvE, heeft stemrecht en moet een bijdrage betalen. In de vergaderingen van de VvE worden besluiten genomen over onder meer de wijze van gebruik van de verschillende appartementen, de hoogte van de bijdrage en de wijze waarop het onderhoud plaatsvindt.

De splitsingsakte en de besluiten van de VvE bepalen in belangrijke mate de waarde van uw appartement.

Onenigheid over de wijze waarop appartementsrechten worden gebruikt

Een woning die voor (kamer)verhuur wordt gebruikt, een plat dak dat functioneert als dakterras en een winkelunit die als horecabedrijf wordt geëxploiteerd: vaak geeft de splitsingsakte hierover regels. Belangen van de verschillende eigenaren over het gebruik van appartementen lopen echter regelmatig uiteen. Overlast over en weer is het gevolg. De advocaten van MannaertsAppels informeren u helder over wat u wel en niet mag in uw appartement en – vaak minstens zo belangrijk – wat de buurman wel en niet mag in zijn/haar appartement.

Onderhoud, renovaties en duurzaamheidsmaatregelen

Gebouwen moeten onderhouden en periodiek gerenoveerd worden. Tegenwoordig kan het ook interessant zijn om gebouwen energiezuiniger te maken. Besluiten daarover lopen via de VvE. Soms moet worden samengewerkt met bijvoorbeeld een bank of andere geldverstrekker. Onze advocaten adviseren u over juridische mogelijkheden voor onderhoud, renovatie en verduurzaming. Daarbij werken we samen met financieel en technisch deskundigen.

Geschillen over de geldigheid van besluiten van de vereniging van eigenaars

De gezamenlijke eigenaars nemen besluiten over onder meer het onderhoudsplan, de (maandelijkse) bijdrage aan de VvE, de begroting van de vereniging voor het komende jaar en wat er wel en niet mag in het gebouw. Als eigenaren het niet eens zijn met genomen besluiten en er in onderling overleg geen oplossing te vinden is, dan kunnen besluiten worden getoetst door de rechter. Onze vastgoedadvocaten helpen met het zoeken van een passende oplossing. Indien nodig procederen we voor u over besluiten van de VvE.

Het nemen van besluiten in de VvE en het aanvechten daarvan

In de VvE gaat het voor de leden, de bestuurders en de beheerder uiteindelijk vaak over besluiten die al dan niet kunnen worden genomen. Of het nu gaat over het vaststellen van de begroting, de wijze waarop onderhoud wordt uitgevoerd of de vraag of er actie wordt ondernomen tegen niet-toegestane horeca in het gebouw, al dit soort zaken vergen een besluit in de VvE.

Wij hebben een praktische handleiding geschreven over het nemen van besluiten en het aanvechten daarvan. Hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk en welke stappen moet ik zetten?

Modelreglementen

Hieronder vindt u de verschillende model splitsingsreglementen waar in de handleiding aan gerefereerd wordt. Door op het modelreglement te klikken, kunt u het reglement downloaden.

Modelreglement ondersplitsing 2018
Modelreglement 2017
Modelreglement 2006
Modelreglement ondersplitsing 2006
Modelreglement 1992
Modelreglement 1983
Modelreglement 1973

De modelreglementen zijn met toestemming van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie op onze site geplaatst.

 

Tips voor een goed functionerende VvE

Samenwerking is essentieel voor een goed functionerende Vereniging van Eigenaren. Duidelijke afspraken dragen bij aan het behoud van een goede verstandhouding. Bent u eigenaar van een appartement of bestuurder van een VvE? Wij geven u tips:

  • Stel een deugdelijk MeerjarenOnderhoudsPlan en een realistische begroting op. Dit is een taak voor de VvE, maar kan worden uitbesteed aan een professionele beheerder. Wij hebben contact met lokale beheerders van VvE’s. We verwijzen u graag door en helpen u met het voorbereiden van de juiste besluiten.
  • Wilt u uw appartement verbouwen? Ga dan eerst na of dit mag volgens het reglement in de splitsingsakte. Zo voorkomt u dat u de wijzigingen weer ongedaan moet maken.
  • Probeer geschillen in onderling overleg op te lossen. Lukt dit niet, schakel dan een advocaat in die met u meekijkt. Een advocaat kan naar de rechter stappen om de knoop door te hakken.
  • Verhuren uw buren hun appartement en heeft u daar overlast van? Dan kunnen wij nagaan wat hieraan te doen is. Wij zoeken uit of het verhuren is toegestaan en hoe we de overlast kunnen stoppen.

Werkwijze bij geschillen

Heeft u een geschil met andere VvE-leden, dan staan onze advocaten u bij. Wij zijn gespecialiseerd in VvE-recht en weten welke gevoeligheden spelen. Ons uitgangspunt is altijd om het probleem in onderling overleg op te lossen. U bent immers buren en heeft nu eenmaal veel met elkaar te maken. Daarnaast staan we u bij als u het niet eens bent met een besluit dat de VvE heeft genomen. Waar nodig stellen we een verzoekschrift op waarmee we naar de rechter stappen. U bent verzekerd van een aanpak die werkt.

Advies over splitsingsakte

In de splitsingsakte staat beschreven wat wel en niet mag in het appartement. Denk aan besluiten over het verhuren van de woonruimte, welke winkelbestemmingen er mogelijk zijn of over het renoveren van de ruimte. Op basis van de splitsingsakte adviseren onze advocaten u over uw specifieke vragen. Wij vragen de akte en bijbehorende documenten op en brengen een concreet advies uit op basis van de akte en de rechtspraak in vergelijkbare zaken. Zo weet u precies waar u aan toe bent.