Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Rol toezichthouder

Een goed functionerende raad van toezicht draagt bij aan een goed functionerende organisatie. Door simpele wettelijke en statutaire mechanismen toe te passen en gezond verstand te gebruiken, kunnen problemen en risico’s binnen instellingen en organisaties worden beperkt. Het gebruik van een meerhandtekeningen-clausule en het hanteren van geldende governance codes zijn hier voorbeelden van.

Veranderde rol toezichthouder

De afgelopen jaren is de rol van de toezichthouder veranderd. Voorheen leek het voldoende om enkele keren per jaar aanwezig te zijn bij een bestuursvergadering. Tegenwoordig is het noodzakelijk om actiever zicht te houden op de bedrijfsvoering. Daarnaast is er voor de raad van toezicht steeds vaker een stimulerende en proactieve adviserende rol weggelegd. Dit draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de onderlinge verhoudingen en het rendement van de onderneming.

Bijzondere bevoegdheden toezichthouder

Toezichthouders beschikken over bijzondere bevoegdheden. Denk aan het schorsen van het bestuur, het ondertekenen van de jaarrekening en het goedkeuren van besluiten. Daarom is een goede verhouding tussen raad van toezicht en bestuur van groot belang. MannaertsAppels adviseert organisaties aangaande hun governance en treedt op bij conflicten.

Omdat onze advocaten regelmatig optreden voor zowel bestuurders als toezichthouders, kennen we de gevoeligheden die hierbij spelen. Daarbij maken we altijd een vertaalslag van formele, objectieve regelingen naar het goede juridische functioneren van uw onderneming.

Tips voor toezichthouders

De functie van toezichthouder is er een op de achtergrond, maar van groot belang voor het juridisch functioneren van een organisatie.

Met deze tips zorgt u er als toezichthouder voor dat u uw taak goed uitvoert:

  1. Aanvaard de functie van toezichthouder niet zonder meer, maar doe eerst onderzoek naar het functioneren en de (financiële) gezondheid van de organisatie.
  2. Ga praktisch en met gezond verstand om met eisen die wet- en regelgeving stellen, zodat uw toezicht efficiënt is en kwalitatief op niveau.
  3. Weeg belangen goed af en bevorder de bestuurbaarheid van de organisatie.

Werkwijze advocaten MannaertsAppels

Als u op het punt staat om een functie als toezichthouder te aanvaarden, doen wij voor u het onderzoek naar het juridisch functioneren van de organisatie. Waar nodig schrijven we statuten en reglementen naar uw wensen toe. Zo bent u zoveel mogelijk beschermd tegen eventuele aansprakelijkheden en ontstaan gezonde werkverhoudingen

Effectieve oplossing zoeken

Is er sprake van problemen, dan gaan we met u op zoek naar een pragmatische passende oplossing die aansluit op het wettelijke en statutaire kader. Onze advocaten onderzoeken de verhouding tussen de governance van de ondernemer (de vennootschap of rechtspersoon) en de onderneming mede in relatie tot de betrokken belangen. We werken aan het herstel van gezonde verhoudingen. Maar als het nodig is ontwerpen en regelen we ook goede ‘exits’.