Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Cao

In veel branches is een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van toepassing. Dit heeft gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden die u moet hanteren voor werknemers. De mogelijkheid tot afwijken van de cao in de arbeidsovereenkomst is beperkt en door het collectieve karakter kunnen wijzigingen grote gevolgen hebben voor u als werkgever. MannaertsAppels helpt u bij het afstemmen van cao’s en arbeidsvoorwaarden.

Proactief informeren

Onze advocaten arbeidsrecht hebben zich verdiept in het cao-recht en werken veel met cao’s voor verschillende branches. Daardoor kennen wij de inhoud hiervan en weten we wat ze betekenen voor de arbeidsvoorwaarden en aangesloten organisaties. Wij leggen de cao-bepalingen waar nodig aan u uit. U kunt rekenen op een advies dat bij uw situatie past.

Tips bij volgen van de cao

De cao is een belangrijk onderdeel van de arbeidsvoorwaarden. Omdat het slechts in beperkte mate mogelijk is om ervan af te wijken – u bent in beginsel gebonden aan wat in de cao is bepaald – kan het lonend zijn te laten onderzoeken waar speelruimte is. Volg deze tips op bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten wanneer uw organisatie valt onder een cao:

  • De cao biedt uitgangspunten voor wat wel en niet in de arbeidsovereenkomst moet staan. Als u een bepaling opneemt in een contract die afwijkt van de cao, wil dat niet zeggen dat de cao-bepaling vervalt.
  • Zorg ervoor dat u de inhoud van uw cao kent. Sinds de invoering van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid op 1 januari 2015 zijn cao’s nog belangrijker geworden en wordt meer aan de sector overgelaten.
  • De randen opzoeken mag, maar handel niet in strijd met verplichte bepalingen of in strijd met de wet, om problemen te voorkomen.

Werkwijze wijzigingen in collectieve arbeidsovereenkomst

Als u MannaertsAppels inschakelt bij een vraag over arbeidsvoorwaarden, nemen onze arbeidsrechtadvocaten als eerste uw situatie onder de loep. Bij de behandeling van een individueel dossier van een werknemer controleren wij de arbeidsovereenkomst, de cao waar uw organisatie onder valt en het dossier dat u heeft opgebouwd. Zo weten we precies waar u staat en kunt u rekenen op een passend advies.

Gevolgen wijzigingen in cao

Wij zijn continu op de hoogte van de ontwikkelingen op collectief gebied. Hierin adviseren we u proactief. We gaan na wat de gevolgen van wijzigingen in de collectieve arbeidsovereenkomst zijn voor uw organisatie en passen dit toe in individuele situaties. Is er sprake van een geschil tussen werknemer en werkgever? Dan is onze inzet altijd de best mogelijke regeling. Praktische werkbaarheid staat hierbij voorop. Alleen dan weten partijen namelijk waar zij aan toe zijn.