Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Cao

In veel branches is een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van toepassing. Dit heeft gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden die u moet hanteren voor werknemers. De mogelijkheid tot afwijken van de cao in de arbeidsovereenkomst is beperkt en door het collectieve karakter kunnen wijzigingen grote gevolgen hebben voor u als werkgever. MannaertsAppels helpt u bij het afstemmen van cao’s en arbeidsvoorwaarden.

Proactief informeren

Tips

Werkwijze