Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Koop en verkoop

Bij koop en verkoop spelen grote belangen. Een goede koopovereenkomst die aansluit op de wensen van beide partijen, is daarom onmisbaar. MannaertsAppels heeft niet alleen ervaring met contractvorming, maar ook met procederen en onderhandelen in geval van geschillen over de gesloten koop.

Denk bijvoorbeeld aan kopers die hun afspraken niet nakomen, of wanneer het gekochte niet voldoet aan gestelde verwachtingen. In deze situaties voorzien wij u van advies. Dankzij onze ervaring met koop en verkoop kunnen wij u juridisch adviseren over de aanpak die het beste bij uw situatie past.

Begeleiding en advies in koop en verkoop

Onze rol gaat verder dan het maken en vastleggen van goede afspraken over de koop of verkoop: wij begeleiden het onderhandelingstraject waar nodig en adviseren welke richting voor u een goede is. Dat is vaak maatwerk, zeker als het gaat om de (ver)koop van bedrijfsgebouwen. Omdat we zowel optreden bij particuliere woningen als bij bedrijfspanden en grond, hebben we een breed blikveld. Daar profiteert u van.

Tips bij aangaan koopovereenkomst

Koop en verkoop brengt diverse uitdagingen met zich mee. Zo biedt de koopovereenkomst soms geen uitsluitsel bij een geschil, of zijn bepaalde zaken niet duidelijk beschreven in het koopcontract, waardoor onenigheid ontstaat. Mocht dat bij u het geval zijn, dan staan wij voor u klaar.

Bent u van plan om een koopovereenkomst aan te gaan? Wij hebben een aantal tips:

  • Controleer voordat u tot kopen overgaat het bestemmingsplan en bekijk of dat aansluit bij uw plannen.
  • Vermeld in het koopcontract de bedoelingen van partijen om de verwachtingen over en weer duidelijk te krijgen.
  • Ga niet te snel uit van standaardovereenkomsten. In de meeste gevallen is maatwerk noodzakelijk als er specifieke afspraken zijn gemaakt en zijn modelovereenkomsten niet toereikend.
  • Stel ontbindende voorwaarden op: onder welke omstandigheden kunnen verkoper of koper afzien van de koop?

Werkwijze opstellen koopovereenkomst

MannaertsAppels stelt het vinden van een oplossing die werkt voor u en de (ver)kopende partij voorop. Onze vastgoedadvocaten stellen de koopovereenkomst op of controleren deze en adviseren u over eventuele aanpassingen. Daarbij kijken we naar uw wensen en de doelen die u heeft bij het sluiten van de koop. Als er sprake is van een geschil over de koopovereenkomst of het gekochte, onderzoeken we de kansen en kosten. Soms is ons advies dan ook om niet te procederen: hierin zijn we altijd duidelijk en eerlijk.

Onderhandelen over koop en verkoop

Waar mogelijk lossen wij problemen op zonder een gang naar de rechter. Indien gewenst treden we voor u op als onderhandelaar met de (ver)kopende partij. Regelmatig vinden wij een oplossing waarmee het vertrouwen tussen partijen weer terugkomt. Onze ervaring leert dat de frisse blik van een advocaat een grote invloed kan hebben op het verloop van het traject.