Ondernemende advocaten voor de ondernemer

IzAAC

Om zakelijke geschillen tussen bijvoorbeeld aandeelhouders of vennoten efficiënt op te lossen, kunnen partijen, (aanstaande) cliënten en advocaten kiezen voor IzAAC. IzAAC staat voor ‘Intermediair voor zakelijke Alternatieve Arbitrage- en Conflictbenadering’. Het is een vorm van alternatieve geschiloplossing gericht op zowel het duurzaam voorkomen, als het beheersen en oplossen van conflicten in besloten verhoudingen. IzAAC gebruikt de methode DACCC, ontwikkeld door Bart Prinsen en George Smits.

Over DACCC: doortastend, duurzaam en oplossingsgericht

DACCC staat voor Duurzame Adequate Conflictvoorkoming, -beheersing en -oplossing. De methode heeft aandacht voor juridische aspecten, maar ook voor de psychologische, fiscale, waarderingstechnische en praktische factoren die meespelen bij uw conflict. Bij elk conflict halen we de beste elementen van conflictoplossing uit de DACCC-methode en spitsen we die toe op uw concrete geschil. Zo tillen we de oplossing van geschillen op efficiënte wijze naar een hoger plan.

Flitsbemiddeling

De methode DACCC kijkt vanuit alle invalshoeken naar de betrokken belangen van zowel u als uw medevennoten of -aandeelhouders. Zo zoeken we naar een creatieve oplossing waarin alle partijen zich kunnen vinden. Vaak op korte termijn. Soms zelfs binnen twee weken in geval van een flitsbemiddeling. Zeker in vergelijking met langdurige rechterlijke, arbitrage- en mediation-procedures betekent dit een enorme besparing aan kosten en energie voor u en uw organisatie.

Ervaring en deskundigheid in geschillenbeslechting

Bart Prinsen en George Smits hebben jarenlange ervaring met het oplossen van problemen waar ondernemers intern en extern mee te maken krijgen. Daardoor zijn ze niet alleen deskundig, maar weten ze ook welke gevoeligheden meespelen. Deze ervaring uit zich in een ‘hands-on’, doortastende en oplossingsgerichte aanpak waarmee u vooruit kunt.

Integrale oplossing geschillen met DACCC

De DACCC-methode legt zichzelf geen intrinsieke beperkingen op: het enige doel is om te voorzien in een integrale oplossing van de geschillen waarmee u te maken heeft. Binnen de methode kan het zwaartepunt verschuiven van een meer juridische benadering naar een psychologische of fiscale benadering, afhankelijk van uw situatie. Het vinden van een oplossing voor conflicten die bedreigend zijn voor zelfstandige belangen die bij een besloten samenwerking betrokken zijn, staat centraal.

Interventietechnieken

Het opstellen van een goede aandeelhoudersovereenkomst is één van de mogelijkheden om toekomstige geschillen te voorkomen. Ook het leggen van beslag is een interventietechniek, net als het voeren van een telefoongesprek. U ziet: de opties zijn uitgebreid. Zeker als juridisch optreden gezien wordt als een vorm van interventie, is het bereik van IzAAC heel ruim. Preventieve inzet van de methode blijkt in de praktijk tevens goed te werken.

Mogelijkheden IzAAC

De mogelijkheden van IzAAC zijn uitgebreid. De belangrijkste zetten we hier op een rij:

  • bemiddeling
  • arbitrage
  • alternatieve arbitrage, in combinatie met ADR-technieken (Alternative Dispute Resolution)
  • flitsbemiddeling en –arbitrage
  • aandelenoverdracht

‘Izaäk’ betekent in het Hebreeuws: ‘hij die lacht of zal lachen’. Precies dat beoogt de methode DACCC als resultaat van intermediair optreden bij geschillen te bewerkstelligen.

Wilt u meer weten over IzAAC? Neem dan contact op met Bart Prinsen via b.prinsen@mannaertsappels.nl of 06-23923952