Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Financiering

Traditioneel geschiedt de financiering van een nieuwe onderneming of uitbreiding van een bedrijf door banken die krediet verstrekken. Banken hebben namelijk de voornaamste zekerheden om het geld terug te krijgen, zoals een hypotheekrecht, pandrecht of borgtocht. De afgelopen jaren zijn er echter nieuwe financieringsvormen ontstaan, omdat banken huiverig waren met het verstrekken van kredieten.

Alternatieve financieringsvormen

Alternatieve financiering in de vorm van bijvoorbeeld crowdfunding, microkrediet of financial / operational lease kunnen helpen om de financiering van uw onderneming rond te krijgen. Deze vormen bieden echter niet dezelfde zekerheden als bankfinanciering. Wij staan u bij met het correct formuleren van deze zekerheden en het voorkomen van privéaansprakelijkheidsstelling.

Herfinanciering

Door een bestaande schuld op een andere manier in te richten, is het mogelijk om meer vrijheid te verwerven. U zorgt er bijvoorbeeld voor dat het pandrecht wordt vrijgegeven door het benodigde bedrag via crowdfunding op te halen. Deze zogenaamde gestapelde financiering kan leiden tot lagere financiële lasten, en daarmee een rendabeler bedrijf. Wij adviseren u over de positie van uw onderneming en de structuur die u moet aanhouden, zodat u in de toekomst flexibel blijft en geschillen voorkomt.

Verwerven zekerheden

De advocaten van MannaertsAppels adviseren u over de juridische aspecten van (alternatieve) financiering en het verwerven van de juiste zekerheden. Daarnaast voorzien wij u van advies over hoe u zich indekt om het risico op bijvoorbeeld privéaansprakelijkheid te verkleinen. Ook als u wilt investeren, begeleiden onze advocaten u bij het inrichten van zekerheden om uw risico’s te beperken.

Tips bij verkrijgen of verstrekken financiering

Het verkrijgen of verstrekken van financiering brengt altijd risico’s met zich mee. Zo kan de bank u hoofdelijk aansprakelijk stellen voor de schuld van uw onderneming. U wordt dan in privé aangesproken om de schuld van uw bedrijf te betalen. Ook alternatieve financieringsvormen brengen risico’s met zich mee. Houd bij het verkrijgen of verstrekken van financiering daarom rekening met het volgende:

  • Bekijk of gestapelde financiering gunstig is in uw positie als de bank u niet voldoende krediet wil verstrekken. Met deze hybride oplossing spreidt u uw risico’s, ook als financier.
  • Denk goed na over de manier waarop u zich bindt aan een financier en probeer waar mogelijk privéaansprakelijkheid uit te sluiten.
  • Documenteer in een aandeelhoudersovereenkomst hoe de financiering is vormgegeven en leg de waarde van aandelen vast, zodat dit duidelijk is voor de toekomst.
  • Voldoe aan de hiervoor geldende formaliteiten bij de vestiging van zekerheden om een ongedekte vordering te voorkomen. De formulering hiervan luistert nauw.

Werkwijze vastleggen juridische aspecten financiering

MannaertsAppels staat u bij in het vastleggen van de juridische aspecten van financiering. Wij geven zekerheden vorm en onderzoeken hoe we de risico’s op hoofdelijke aansprakelijkheidsstelling kunnen beperken. We beginnen met het doornemen van de details van uw bedrijf en de mogelijke financieringsvormen. Aan de hand daarvan formuleren we uw doelstelling. Vervolgens maken onze advocaten samen met u een stappenplan om dit doel te bereiken. U bent verzekerd van een doordachte aanpak, waarbij we afspraken zo voordelig mogelijk voor u vastleggen.