Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Geschillenoplossing

Bij ondernemingen zijn vaak grote belangen betrokken. Geschillen tussen aandeelhouders, bestuurders, leden van een raad van toezicht of vennoten kunnen een organisatie daarom onder grote druk zetten. Hoogoplopende emoties zorgen ervoor dat geschillen nogal eens lastig oplosbaar zijn. De inzet van wettelijke instrumenten is tijdrovend, kostbaar en lang niet altijd adequaat. MannaertsAppels staat u met corporate litigation bij in het oplossen van deze geschillen.

Instrumenten om geschillen te beslechten

Tips

Werkwijze