Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Privacy

Het belang van het beschermen van persoonsgegevens door bedrijven is sinds de aanscherping van de Wet bescherming persoonsgegevens van 1 januari 2016 verder toegenomen. Het beschermingsniveau ligt hoger dan voorheen en overtreding wordt zwaarder bestraft. Boetes voor overtreding kunnen hoog oplopen. Daarnaast zijn organisaties verplicht een datalek te melden. Per 25 mei 2018 wordt bovendien de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht, waardoor de privacyregels opnieuw worden aangescherpt.

Verwerking persoonsgegevens

Tips

Werkwijze

Wij helpen u graag verder