Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Privacy

Het belang van het beschermen van persoonsgegevens door bedrijven is sinds de aanscherping van de Wet bescherming persoonsgegevens van 1 januari 2016 verder toegenomen. Het beschermingsniveau van privacy ligt hoger dan voorheen en overtreding wordt zwaarder bestraft. Boetes voor overtreding kunnen hoog oplopen. Daarnaast zijn organisaties verplicht een datalek te melden. Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) waardoor de privacyregels opnieuw zijn aangescherpt.

Verwerking persoonsgegevens

Vrijwel elke ondernemer verwerkt persoonsgegevens. U bent zelf verantwoordelijk voor de bescherming daarvan en voor de toets of u voldoet aan de eisen die de wet oplegt.

Daarbij bent u in veel gevallen wel verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, ook wanneer u data laat verwerken door anderen. Als dat het geval is, dan bent u wellicht wettelijk verplicht om een verwerkersovereenkomst te sluiten. Daarin staat hoe de verwerker moet omgaan met de persoonsgegevens.

Advies over gegevensbescherming

MannaertsAppels toetst of u voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en adviseert hoe u in uw organisatie het beste met deze wet om kunt gaan. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een geconstateerd datalek. Omdat privacyvraagstukken terugkomen in alle soorten overeenkomsten, hebben onze advocaten hier regelmatig mee te maken. Wij kennen zowel de juridische vereisten als de praktische achtergrond waarin privacykwesties spelen. Dankzij deze combinatie zijn onze advocaten in staat om u te voorzien van een advies waarmee u aan de slag kunt. Via seminars houden we u op de hoogte van de actualiteit omtrent de bescherming van persoonsgegevens. Desgewenst treden we op als sparringpartner.

Tips bij verwerking persoonsgegevens

Goed omgaan met de verwerking van persoonsgegevens begint met duidelijk maken welke positie u inneemt. Bent u verantwoordelijke, bewerker of misschien subbewerker?

Enkele adviezen:

  • Als u verantwoordelijke bent, zorg er dan voor dat u weet wie bewerkers zijn van de persoonsgegevens binnen uw bedrijf en stel een bewerkersovereenkomst op om instructies en beveiligingsmaatregelen vast te leggen.
  • Breng (daarbij ook) in kaart welke gegevens staan opgeslagen in de cloud en wat de voorwaarden zijn van die cloudopslag. Als die cloudopslag in het buitenland is, kan het zijn dat u niet langer voldoet aan de eisen van de wet.
  • Wordt u geconfronteerd met een beveiligingsincident? Wacht dan niet af, maar controleer direct of daarbij persoonsgegevens betrokken zijn waardoor sprake kan zijn van een meldingsplichtig datalek.
  • Breng bij het aangaan van een samenwerking in kaart wat ieders rol en positie is ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens. Wie is bijvoorbeeld aan te wijzen als verantwoordelijke?

Werkwijze bescherming persoonsgegevens

Bescherming van privacy en persoonsgegevens speelt door uw hele bedrijf en bij elke overeenkomst die u sluit. Bij het opstellen van een overeenkomst adviseren wij u daarom altijd over het toevoegen van bepalingen omtrent de bescherming van persoonsgegevens. Indien gewenst voeren onze advocaten privacy een audit uit in uw bedrijf. We controleren dan of u voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

Opstellen maatwerkcontract privacy

Bij het opstellen van privacy- en bewerkersovereenkomsten onderzoeken we wat belangrijk is voor uw bedrijf. Op basis daarvan maken we een maatwerkcontract dat aansluit bij uw situatie. Tevens adviseren we u over het al dan niet accepteren van de overeenkomsten van andere partijen en het eventueel aanpassen van bepalingen.

Datalek

Als u een datalek heeft gehad binnen uw organisatie, adviseren wij u over uw meldplicht datalekken. Tevens onderzoeken we of er daadwerkelijk sprake is van een datalek waarvoor de meldingsplicht geldt. U kunt rekenen op een snelle en praktische aanpak van onze advocaten.

Meer weten over privacyrecht? Neem dan contact met ons op.