Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Ziekte en re-integratie

Bij langdurige ziekte van werknemer geldt een wachttijd van twee jaar. Dat betekent dat u een zieke medewerker in beginsel twee jaar moet doorbetalen als deze ziek of arbeidsongeschikt raakt. Gedurende deze twee jaar zijn werkgever en werknemer verplicht om samen de re-integratie vorm te geven. Volgens de Wet verbetering poortwachter zijn werkgever en werknemer, samen met de arbodienst, verplicht om zich in te spannen het ziekteverzuim te beperken. MannaertsAppels staat u bij om het re-integratietraject soepel te laten verlopen.

Goed verloop re-integratietraject

Tips

Werkwijze