Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Commercieel contracteren en procederen

De sectie Commercieel contracteren en procederen staat midden in het (internationale) zakenleven. Iedere ondernemer heeft te maken met commerciële contracten. Als u als ondernemer bijvoorbeeld een samenwerking aangaat, diensten verricht of laat verrichten, of goederen in- of verkoopt, dan is een goed en helder contract vaak onontbeerlijk.

Onze advocaten staan ondernemers bij in de onderhandelingsfase, bij het sluiten of aanpassen van het contract, alsook bij de uitvoering en beëindiging daarvan. Zij weten precies waar u op moet letten bij het uitonderhandelen, opstellen of aanpassen van een goed contract, wat u contractueel wel en niet kunt regelen, waar de risico’s liggen, en op welke wijze (en wanneer) een contract kan worden beëindigd.

Ook staan onze advocaten u met raad en daad bij als een contract niet of niet correct wordt nagekomen en als daarover een geschil is ontstaan (of juist moet worden voorkomen). Als in het uiterste geval een procedure onvermijdelijk of opportuun is, dan kunnen ze u daarin bijstaan en kunt u vertrouwen op hun ruime proceservaring. Ook daarbij zullen ze uw uiteindelijke commerciële belangen niet uit het oog verliezen.

Commerciële contracten

Bij contracten die in het (internationale) handelsverkeer veelvuldig voorkomen, kunt u onder meer denken aan koop- en verkoopovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht, agentuur- en distributieovereenkomsten, franchiseovereenkomsten en ICT-overeenkomsten. In voorkomend geval kan een overeenkomst worden beschouwd als duurovereenkomst. Ook algemene inkoop-, verkoop- of dienstverleningsvoorwaarden worden in het (internationale) handelsverkeer veelvuldig gebruikt.

In het (internationale) handelsverkeer komt het niet alleen aan op wat partijen op papier hebben gezet, maar uiteraard ook op toepasselijke wet- en regelgeving. Een aantal bijzondere (commerciële) overeenkomsten, zoals de agentuurovereenkomst en de overeenkomst van opdracht, is geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Daarnaast moet u bij tal van overeenkomsten die u in het internationale handelsverkeer sluit rekening houden met regelgeving uit andere landen en internationale regelgeving. Als het gaat om wetgeving uit een ander land, kunnen onze advocaten voor advies daarover en rechtsbijstand een beroep doen op advocaten uit hun brede internationale netwerk Eurojuris.

Procederen

Om geschillen zo goed mogelijk te voorkomen is het van belang dat al bij het sluiten van het contract wordt uitgezocht wat precies van partijen zal worden verlangd, waar de eventuele struikelblokken liggen en of bepaalde contractuele verplichtingen passen bij uw bedrijfsvoering. Een goede overeenkomst is maatwerk. Een heldere formulering van het contract kan eveneens bijdragen aan het voorkomen van geschillen. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Mocht er onverhoopt een geschil ontstaan over een contract, of een niet contractueel vastgelegde rechtsverhouding, dan zullen onze advocaten waar mogelijk een gang naar de rechter voorkomen door met partijen in gesprek te gaan en te zoeken naar ruimte voor onderhandeling. Uw commerciële belangen, en ook uw handelsrelatie als u die ondanks het geschil niet zou willen verliezen, spelen daarbij uiteraard een belangrijke rol.

Is een goede regeling niet mogelijk, dan zetten we ons in een procedure volledig in om daar het maximale voor u uit te halen. In het inschatten van uw kansen zijn wij altijd eerlijk: verwachten we dat u een zaak niet gaat winnen, dan adviseren we u om het proces niet aan te gaan maar om te proberen een compromis te bereiken. Zo besparen we u tijd en kosten.

Podcast

Recht in bedrijf is de juridische podcast van MannaertsAppels. In deze podcastserie bespreken Ariane Romijn en Stefan van der Horst juridische thema’s en actualiteiten die voor ondernemers relevant zijn. Samen met hun gasten nemen zij u, op een praktische wijze, mee in de juridische actualiteit en bespreken zij juridische ontwikkelingen op een manier waar u als ondernemer wat aan heeft.

De afleveringen uit deze serie podcasts zijn te beluisteren via onze website, Spotify en Apple Podcasts. Aan bod komen actualiteiten en juridische thema’s die van alle tijden zijn. Wij staan open voor suggesties. Heb je onderwerpen die je graag besproken wilt zien, neem contact op met de hosts of mail ons via podcast@mannaertsappels.nl.

Meer informatie / contact

Bent u op zoek naar een advocaat gespecialiseerd in commerciële contracten? Neem dan contact op met Stefan van der Horst (vestiging Tilburg) of Ariane Romijn (vestiging Breda).