Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Privé

Als ondernemer kunt u geconfronteerd worden met allerlei aansprakelijkheden van uw bedrijf. Voorbeelden zijn aansprakelijkheid voor bedrijfsongevallen of productaansprakelijkheid. Oefent u uw bedrijf uit via een bv waarvan u direct of indirect bestuurder bent, dan kunt u in privé aansprakelijk worden gesteld wanneer er sprake is van onbehoorlijk bestuur. We spreken dan van bestuurdersaansprakelijkheid. Die kan zich voordoen binnen of buiten een faillissement.

Onze advocaten staan u bij in uw verdediging tegen diverse soorten aansprakelijkheidsclaims.

Bestuurdersaansprakelijkheid in en buiten faillissement

Bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement

Binnen faillissement is het meestal de curator die een bestuurdersaansprakelijkheidsclaim neerlegt bij de bestuurder. Dat kan het geval zijn wanneer de jaarrekeningen niet tijdig zijn gedeponeerd. Er wordt dan aangenomen dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur en er geldt een wettelijk vermoeden dat dit onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Als u dat vermoeden niet kunt weerleggen, dan bent u privé aansprakelijk voor het gehele tekort in het faillissement. Wij staan u bij om de claim van de curator af te weren.

Bestuurdersaansprakelijkheid buiten faillissement

Buiten faillissement is het mogelijk dat schuldeisers u in privé aansprakelijk houden bij selectieve (wan)betaling. U bewerkstelligt dan namelijk dat uw bedrijf bepaalde schuldeisers bewust niet betaalt. Ook als u verplichtingen aangaat namens de bv terwijl u weet dat de bv die niet kan nakomen en u hiervoor geen verhaal biedt aan de wederpartij, bent u in privé aansprakelijk voor eventuele schade. Wij kunnen u ter voorkoming van aansprakelijkheid adviseren en ondersteunen zodat u de juiste afwegingen kunt maken.

Advocaten bestuurdersaansprakelijkheid

Zowel na aansprakelijkheidsstelling als ter voorkoming daarvan, staan de specialisten van MannaertsAppels u bij. Zo adviseren wij u over de mogelijkheden om claims te voorkomen. Omdat onze advocaten bestuurdersaansprakelijkheid de juridische gevolgen van uw voorgenomen beslissingen overzien, zijn we in staat om u te helpen betere besluiten te nemen.

Als u aansprakelijk wordt gesteld of als u de dupe bent van onbehoorlijk bestuur van een andere partij, schakelt u ons in om claims af te weren of juist een claim bij een andere partij neer te leggen.

Tips bij voorkomen aansprakelijkheid

U komt als ondernemer voor veel uitdagingen te staan. Voorkom dat u in privé aansprakelijk wordt gesteld door uzelf op tijd te informeren. Als het goed gaat met uw onderneming, maar nog meer als het tegenzit. Daarnaast is het mogelijk dat u zelf gedupeerd bent door onbehoorlijk bestuur van een ander.

Neem daarom de volgende adviezen in acht:

  • Houd zelf grip en zicht op uw onderneming. Zorg voor een inzichtelijke administratie en vertrouw niet blind op het oordeel van anderen.
  • Laat u adviseren bij impactvolle beslissingen en bespreek mogelijke consequenties. Zo bent u in staat om een betere keuze te maken.
  • Motiveer beslissingen, notuleer vergaderingen en documenteer argumenten voor bepaalde keuzes. Dit maakt uw positie sterker bij een eventuele verdediging.
  • Kijk kritisch naar het betaalgedrag van de wederpartij als u vermoedt dat deze in zwaar weer verkeert. Onderneem snel actie als uw rekeningen niet worden voldaan om grote schade te voorkomen.
  • Vraag om juridisch advies als uw bedrijf failliet is gegaan om tegenwicht te bieden aan de curator en eventuele aansprakelijkheidsclaims af te weren.

Werkwijze bij privéaansprakelijkheid

Schakelt u MannaertsAppels in, dan nemen onze advocaten zoveel mogelijk zaken van u over. Waar mogelijk gaan we in gesprek met andere partijen. Door ruis weg te filteren, de emoties eruit te halen en het probleem te ontdoen van irrelevante zaken, creëren we inzicht en helderheid. We communiceren duidelijk en bondig om het probleem inzichtelijk te maken en zo efficiënt mogelijk op te lossen.

Traject strategisch uitwerken

Soms blijken problemen anders te liggen dan in de eerste instantie het geval leek. In alle gevallen werken we het traject strategisch uit en onderzoeken we waar de mogelijkheden liggen. Zo voorkomen we een kostbare en tijdrovende procedure. Is dat niet mogelijk, dan gaan we natuurlijk volledig voor uw belangen.