Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Koop en verkoop

Een goede koopovereenkomst is van groot belang bij de koop of verkoop van vastgoed. MannaertsAppels helpt u bij het opstellen van een goed koopcontract. En wij procederen en onderhandelen voor u als u een geschil heeft, bijvoorbeeld wanneer kopers hun afspraken niet nakomen of wanneer het gekochte niet voldoet aan gestelde verwachtingen. U kunt rekenen op het advies van onze vastgoedadvocaten. Dankzij onze ervaring kunnen wij u adviseren over de aanpak die past bij uw situatie.

Begeleiding en advies in koop en verkoop

Onze rol gaat verder dan het maken van goede afspraken en het vastleggen hiervan: wij begeleiden het onderhandelingstraject van de (ver)koop waar nodig en adviseren welke richting voor u een goede is. Dat is vaak maatwerk, zeker als het gaat om de koop of verkoop van bedrijfsgebouwen. Onze vastgoedadvocaten treden op bij de koop van particuliere woningen, bedrijfspanden en grond. Daardoor hebben we een breed blikveld. En daar profiteert u van.

Tips bij aangaan koopovereenkomst

Koop en verkoop brengt diverse uitdagingen met zich mee. Zo biedt de koopovereenkomst soms geen uitsluitsel bij een geschil. Of blijkt later niet alles duidelijk beschreven te zijn, waardoor onenigheid ontstaat over de koop. In al deze gevallen staan wij voor u klaar. Gaat u binnenkort een koopovereenkomst aan? Wij hebben tips:

  • Controleer vooraf het bestemmingsplan en bekijk of dat aansluit bij uw plannen.
  • Vermeld in het koopcontract de bedoelingen van partijen om de verwachtingen over en weer duidelijk te krijgen.
  • Ga niet te snel uit van standaardovereenkomsten bij koop en verkoop. In de meeste gevallen is maatwerk noodzakelijk als er specifieke afspraken zijn gemaakt en zijn modelovereenkomsten niet toereikend.
  • Stel ontbindende voorwaarden op: onder welke omstandigheden kunnen verkoper en koper afzien van de koop?

Werkwijze bij opstellen en controleren koopovereenkomst

Een oplossing die werkt voor beide partijen: daar gaat MannaertsAppels voor. Wij stellen de koopoverkomst op of controleren deze en adviseren u over eventuele aanpassingen. Uw wensen en doelen staan daarbij centraal. Schakelt u ons in bij een geschil bij koop of verkoop, dan onderzoeken we de kansen en schatten we de kosten voor u in. Soms is ons advies dan ook om niet te procederen: hierin zijn we altijd duidelijk en eerlijk.

Een gang naar de rechter voorkomen we zoveel mogelijk. Waar nodig treden we voor u op als onderhandelaar. Zo komen we tot een oplossing die werkt voor u en de (ver)koper. Onze ervaring leert dat de frisse blik van een advocaat van grote invloed kan zijn op het verloop van het traject.

Wij helpen u graag verder