Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Letselschade

Als u door een ongeval of medische fout lichamelijk of geestelijk letsel oploopt, dan spreken we over ‘letselschade’. Hiervoor kan een ander aansprakelijk zijn. Onze letselschadeadvocaten onderzoeken dit en spreken waar mogelijk de veroorzaker aan voor uw letselschade.

Omdat het wettelijk is geregeld dat rechtsbijstandkosten door de aansprakelijke partij moeten worden vergoed, is het inschakelen van een letselschadeadvocaat vaak kosteloos. Of dat in uw geval ook zo is, bekijken wij geheel vrijblijvend voor u.

Schadevergoeding

Letselschade kan bijvoorbeeld ontstaan door een verkeersongeval, bedrijfsongeval, medische fout, beroepsziekte, mishandeling of door toedoen van dieren. Vaak is er bij letselschade een verzekeraar die de geleden schade dekt.

Letselschadezaken slepen zich helaas al snel over een langere periode voort. Ons streven is altijd om zo spoedig mogelijk naar een (eind)regeling toe te werken, zodat we de zaak kunnen sluiten en u verder kunt.

Letselschaderegeling treffen

We treffen echter alleen een regeling als we dit verantwoord achten en een goede voorspelling kunnen doen van de medische situatie. Pas wanneer de medische gevolgen volledig en goed in beeld zijn gebracht en de eventuele risico’s voor de toekomst helder zijn, kan er naar een afwikkeling van de schade worden gewerkt. Wanneer die duidelijkheid er nog niet is, blijven we de zaak volgen. Om de medische situatie en de schade vast te stellen schakelen wij deskundigen, zoals medisch specialisten en rekenkundigen, in.

LSA-gecertificeerd

Bij MannaertsAppels kunt u rekenen op een effectieve aanpak. Wij beschikken over advocaten die LSA-gecertificeerd zijn, een keurmerk dat slechts 300 advocaten in Nederland mogen voeren. Onze letselschadeadvocaten zijn bekend met de – vaak ingewikkelde – materie die bij letselschade speelt. De impact van een ongeval is vaak fors. Wij zetten ons daarom in om rust en duidelijkheid te creëren en bieden tegenwicht aan partijen zoals de verzekeraar, zodat u zich kunt richten op uw herstel.

Bent u particulier en heeft u letselschade opgelopen? Bezoek onze letselschadewebsite.

Tips verhalen van letselschade

Het verhalen van uw letselschade is in veel gevallen een lang en intensief traject. De geleden en toekomstige schade is soms lastig vast te stellen en verzekeraars kunnen tot het uiterste gaan om de schadevergoedingsplicht te beperken. Wanneer u te maken heeft met letselschade, is het verstandig om in elk geval het volgende te ondernemen:

  • Schakel zo spoedig mogelijk medische hulp in. Adequaat handelen is ontzettend belangrijk om de kans op (een volledig) herstel te vergroten. Daarnaast is het van belang dat uw letsel goed wordt gedocumenteerd.
  • Probeer direct zoveel mogelijk gegevens te verzamelen van de tegenpartij, eventuele getuigen, etc. De ervaring leert dat dergelijke gegevens in een later stadium lastiger te verkrijgen zijn.
  • Houd de door u gemaakte kosten bij in een overzicht zodat deze letselschadekosten direct na erkenning van de aansprakelijkheid gevorderd kunnen worden.
  • Schakel juridische hulp in. In de wet is geregeld dat de redelijke rechtsbijstandkosten voor het inschakelen van een deskundige belangenbehartiger door de aansprakelijke partij dienen te worden vergoed. Dit betekent dat een advocaat in veel gevallen uiteindelijk gratis voor u kan werken. Mocht u al juridische hulp hebben ingeschakeld (bijvoorbeeld uw rechtsbijstandverzekeraar of een andere letselschadespecialist), maar bent u daarover niet tevreden, dan kunt u bij MannaertsAppels een second opinion aanvragen.

Werkwijze bij letselschade

Bij het verhalen van uw letselschade gaan we te werk volgens een vast stappenplan. Dat begint altijd met het onderzoek naar de mogelijkheid om de veroorzaker van uw (letsel)schade aansprakelijk te stellen. Als de aansprakelijkheid komt vast te staan, moet de geleden en toekomstige schade worden vergoed. Die schade dient te worden vastgesteld. Gedurende het schaderegelingstraject dringen wij bij de verzekeraar aan op voorschotten voor de geleden schade totdat de schade definitief kan worden afgewikkeld.

Inzet medisch adviseur

In letselschadezaken werken we met een (eigen) medisch adviseur die ons adviseert op medisch gebied over de klachten en beperkingen die u ondervindt als gevolg van het ongeval. Daarnaast bekijkt de medisch adviseur of er mogelijke (medische) risico’s bestaan voor de toekomst waar in de schaderegeling rekening mee dient te worden gehouden. Voor een goede beoordeling door de medisch adviseur is het van groot belang dat het medische traject goed en volledig wordt gedocumenteerd.

Lees hier alle MActueelblogs over letselschade.