Bedrijfsongeval

Schade verhalen op jouw werkgever:

laat je juridisch bijstaan.

Juridisch ontzorgen

Wanneer je op je werk gewond raakt, moet de werkgever in veel gevallen de schade vergoeden. Ook wanneer je bijvoorbeeld niet goed hebt opgelet en onvoorzichtig bent geweest. De werkgever is namelijk verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving voor werknemers. En die zorgplicht reikt erg ver.

 

Bedrijfsongeval

Bij een bedrijfsongeval kan het gaan om ongevallen waarbij je van een ladder valt of gewond raakt door een machine. Maar je kunt ook letsel oplopen tijdens een bedrijfsuitje. Ook daarvoor kan jouw werkgever aansprakelijk zijn.

 

Beroepsziekte

Beroepsziekten zijn aandoeningen die (gedeeltelijk) worden veroorzaakt door het werk of de arbeidsomstandigheden. Voorbeelden zijn RSI, OPS (schildersziekte), rugklachten, asbestose en mesothelioom. Soms is jouw werkgever aansprakelijk voor de gevolgen van jouw beroepsziekte. Onze letselschadeadvocaten onderzoeken graag of dat bij jou zo is.

 

Schadevergoeding Bedrijfsongeval

Raakt u gewond op uw werk, dan heeft u in veel gevallen recht op een schadevergoeding van uw werkgever. Onze advocaten brengen samen met u de volledige schade die u lijdt in beeld. Bovendien regelen wij tussentijdse voorschotten op uw schade. Zo zijn de gemaakte kosten gedekt terwijl het schaderegelingstraject loopt. Dat doen we tot de schade definitief is afgewikkeld.

 

Schade bedrijfsongeval claimen

Onze letselschadeadvocaten doen meer dan de schade van uw bedrijfsongeval claimen. We bekijken  samen met u wat er nodig is om uw leven weer op de rit te krijgen. Ook begeleiden wij u bijvoorbeeld ook bij uw re-integratie op uw werk. Het beperken en liefst voorkomen van toekomstige schade rekenen wij tot onze taak.

Second opinion of geschil met eigen rechtsbijstandsverzekeraar?

Ben je niet tevreden met de wijze waarop jouw rechtsbijstandverzekeraar of andere belangenbehartiger jouw zaak behandeld? In de meeste gevallen heb je dan recht op een second opinion van een gespecialiseerde letselschadeadvocaat. Wij kunnen je hierover bij uitstek adviseren. Deze herbeoordeling kan op kosten van de rechtsbijstandverzekeraar en is voor jou dus kosteloos. 

Jouw letselschadetraject

Proactief ontzorgen en schadebegroting

we regelen voorschotten en zorgen voor een volledig schadebeeld

Schadediscussie

richt je op herstel: dan zetten wij in op maximale vergoeding

Afwikkeling

het definitieve schadebedrag wordt uitgekeerd

Wij zijn er voor jou

Een bedrijfsongeval overkomt je in een seconde, maar de nasleep duur maanden tot jaren. Laat je op een persoonlijke manier bijstaan door onze advocaten en voorkom extra kopzorgen.