Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Intellectueel eigendom

Om te voorkomen dat de uitwerking van uw ideeën wordt overgenomen en gebruikt door anderen, is het noodzakelijk om uw intellectuele eigendom goed te beschermen. Hiermee voorkomt u dat anderen zonder uw toestemming de uitwerking van uw originele idee gebruiken. En mocht dit toch gebeuren, dan versterkt een goede bescherming van uw intellectuele eigendom uw positie in een procedure.

MannaertsAppels staat u bij met het beschermen van intellectueel eigendom en neemt uw zaak onder de loep als iemand inbreuk maakt op uw intellectuele eigendom, of als u daarvan zelf wordt beschuldigd.

Commercieel meedenken

Onze advocaten intellectueel eigendom werken veel voor ondernemers. Daarom denken we niet alleen met u mee over uw intellectuele eigendom, maar plaatsen we dit in een breder kader. Zo zijn we in staat om u strategisch te adviseren. Denk bijvoorbeeld aan het op de markt brengen van een nieuw (software)product en alles wat daarbij komt kijken. U kunt rekenen op een concrete oplossing voor uw vraagstuk én goede contracten waarmee u procedures in de toekomst zoveel mogelijk voorkomt.

Tips bescherming intellectueel eigendom

Als u een bedrijf opdracht geeft om een product voor u te ontwikkelen, dan bent u niet automatisch “eigenaar” van de eventuele intellectuele eigendomsrechten op dat product. In principe blijft het intellectuele eigendom namelijk bij de opdrachtnemer, tenzij u dat schriftelijk anders vastlegt.

Hieronder treft u enkele tips aan:

  • Houd rekening met de kracht van intellectueel eigendom. Het is verboden om zomaar uitgewerkte ideeën of producten van anderen over te nemen: onderschat dit niet.
  • Documenteer de uitwerking van uw ideeën goed, zodat u kunt bewijzen dat u de eerste was die dit idee tot uitvoering bracht. Mocht het tot een zaak komen, dan staat u sterker met een goede documentatie.
  • Onderneem zo snel mogelijk actie als iemand inbreuk maakt op uw intellectueel eigendom, of als u daarvan door een andere partij wordt beschuldigd. Daarmee versterkt u uw positie in een rechtszaak.
  • Schakel deskundige hulp in als u een sommatiebrief ontvangt en ga zelf niet in onderhandeling.
  • Houd er rekening mee dat bij intellectueel eigendom sprake is van een reële proceskostenveroordeling. Als u niet in het gelijk wordt gesteld door de rechter, bent u verplicht om de redelijke proceskosten van de tegenpartij te betalen.

Risico’s inschatten

Bij zaken die gaan over intellectueel eigendom is het van belang om strategisch te werken en risico’s in te schatten. Bepaal vooraf hoeveel een zaak mag kosten, voordat u een proces aanspant. Wellicht is het namelijk mogelijk om een regeling te treffen. Onze advocaten intellectueel eigendom denken met u mee en onderhandelen voor u om tot een oplossing te komen.

Werkwijze advocaten intellectueel eigendom

Een resultaatgerichte aanpak en een pragmatisch advies: daar kunt u op rekenen als u aanklopt bij de advocaten intellectueel eigendom van MannaertsAppels. Wij analyseren het probleem, luisteren naar wat u wilt bereiken en zoeken een oplossing in de richting van uw wensen. Dat hoeft niet altijd een juridische oplossing te zijn – zolang het resultaat maar in uw belang is. Door een brede focus te houden en logisch te redeneren, realiseren onze advocaten intellectueel eigendom een resultaat dat past bij u en uw onderneming.

Wij helpen u graag verder