Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Intellectueel eigendom

Om te voorkomen dat de uitwerking van uw ideeën wordt overgenomen en gebruikt door anderen, is het noodzakelijk om uw intellectuele eigendom goed te beschermen. Hiermee voorkomt u dat anderen zonder uw toestemming de uitwerking van uw originele idee gebruiken. En mocht dit toch gebeuren, dan versterkt een goede bescherming van uw intellectuele eigendom uw positie in een procedure. MannaertsAppels staat u bij met het beschermen van uw intellectuele eigendom en neemt uw zaak onder de loep als iemand inbreuk maakt op uw intellectuele eigendom, of als u daarvan zelf wordt beschuldigd.

Commercieel meedenken

Tips

Werkwijze