Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Herstructurering

Als uw onderneming financieel in zwaar weer verkeert en u niet aan de lopende verplichtingen kunt voldoen, moet u een beslissing nemen over de toekomst van uw bedrijf. Een herstructurering of reorganisatie is een manier om het tij te keren. Om een herstructurering te realiseren heeft u verschillende opties. Zo is het mogelijk om een doorstart te maken na faillissement, een buitengerechtelijk akkoord aan te bieden aan crediteuren of een nieuwe financieringsvorm te vinden.

Crediteurenakkoord

Bij een crediteurenakkoord doet u uw schuldeisers een voorstel om een gedeelte van de openstaande rekeningen te voldoen. Uw overige schulden worden dan kwijtgescholden, zodat u weer financiële ruimte krijgt. Wij onderhandelen met de crediteuren om een akkoord te bereiken. Omdat het noodzakelijk is dat alle schuldeisers instemmen met het akkoord, doen wij er alles aan om dat te bereiken. Indien noodzakelijk spannen we een kort geding aan om tegenwerkende crediteuren te dwingen akkoord te gaan. Zo kunt u verder met de herstructurering van uw bedrijf.

Ervaring uit faillissementspraktijk

MannaertsAppels begeleidt u in het proces van een herstructurering. Onze advocaten adviseren u over aspecten zoals het meenemen van werknemers, financiering, leveranciers en privéaansprakelijkheid, en staan u bij in het maken van de juiste keuzes. Vanuit onze faillissementspraktijk en onze ervaring met het begeleiden van reorganisaties en herstructureringen, weten we wat van belang is bij dit proces en zijn we in staat om daarop in te spelen.

Tips bij herstructurering onderneming

Een herstructurering is een ingrijpend proces waarbij uw hele onderneming onder een vergrootglas wordt gelegd. Hanteer ten aanzien van de structuur van uw bedrijf de volgende adviezen:

  • Denk bij de start van uw onderneming na over de structuur hiervan, bijvoorbeeld met een holding en werkmaatschappijen, en blijf hier op gezette tijden naar kijken.
  • Leg afspraken met aandeelhouders vast in een aandeelhoudersovereenkomst, zodat hier duidelijkheid over bestaat.
  • Stel uw medewerkers op de hoogte van de stand van zaken als u bezig bent met een herstructurering, zodat zij weten wat er speelt binnen het bedrijf.

Werkwijze in traject van herstructurering

Wanneer u MannaertsAppels inschakelt bij een herstructurering, bespreken we met u de achtergrond van uw onderneming. We diepen uit wat de problemen zijn waar u tegenaan loopt en kijken op detailniveau naar de structuur van uw bedrijf. Zo zijn we in staat om samen met u uw doelstelling te bepalen. Vervolgens stellen we een stappenplan op waarmee we het doel kunnen bereiken.

Traject van herstructurering

Gedurende het hele traject van de herstructurering blijven we u bijstaan. Onze advocaten verdiepen zich in alle aspecten van uw onderneming. Zo zijn we niet alleen in staat om u juridisch te adviseren, maar denken we ook met u mee over de zakelijke en commerciële aspecten van de herstructurering.