Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Herstructurering

Als uw onderneming financieel in zwaar weer verkeert en u niet aan de lopende verplichtingen kunt voldoen, moet u een beslissing nemen over de toekomst van uw bedrijf. Een herstructurering of reorganisatie is een manier om het tij te keren. Om een herstructurering te realiseren heeft u verschillende opties. Zo is het mogelijk om een doorstart te maken na faillissement, een buitengerechtelijk akkoord aan te bieden aan crediteuren of een nieuwe financieringsvorm te vinden.

Crediteurenakkoord

Tips

Werkwijze