Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Arbeidsovereenkomst

Als werkgever heeft u de keuze uit twee soorten arbeidsovereenkomsten: een dienstverband voor bepaalde of voor onbepaalde tijd. Vooral voor de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zijn zeer specifieke regels van toepassing. Als deze niet juist worden gehanteerd, ontstaan mogelijk ongewenste consequenties.

Wij staan u bij met het formuleren en wijzigen van modelcontracten en bepalingen binnen arbeidsovereenkomsten. Daarnaast adviseren we u over de mogelijkheden voor het opnemen van opzegbepalingen, een proeftijd, een concurrentiebeding of afwijkingen van de cao.

Consequenties formuleringen

De arbeidsrechtadvocaten van MannaertsAppels adviseren zowel werkgevers als werknemers als het gaat over arbeidsovereenkomsten. Wij kennen de consequenties van verkeerde beschrijvingen en helpen u om problemen te voorkomen. Onze ervaring met zowel het formuleren en wijzigingen van arbeidsovereenkomsten als het procederen hierover, zetten we graag voor u in.

Tips bij aanbieden arbeidsovereenkomst

Een kleine wijziging van formulering in een contract kan al grote juridische consequenties hebben. Houd daarom de volgende adviezen in acht als u een arbeidsovereenkomst aanbiedt aan een medewerker:

  • Laat u zorgvuldig en goed informeren voordat u een arbeidsovereenkomst ondertekent. Vooraf controleren is goedkoper dan achteraf repareren.
  • Wees voorzichtig met het blind hanteren van modelovereenkomsten.
  • Houd rekening met voorafgaande arbeidsverhoudingen van de werknemer met derden, in verband met het risico van opvolgend werkgeverschap.
  • Bepaal of u een proeftijd wilt hanteren bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Dit is namelijk alleen mogelijk bij overeenkomsten van 7 maanden of langer.

Werkwijze totstandkoming contracten

MannaertsAppels adviseert u bij de totstandkoming van arbeidsovereenkomsten en biedt praktische hulp bij het formuleren en controleren. Hierin treden we samen op met HRM of P&O. Dat doen we snel en praktijkgericht. Onze advocaten arbeidsrecht doorzien de juridische consequenties van formuleringen. Daarom zijn we in staat om u te voorzien van concrete adviezen. Vragen omtrent arbeidscontracten moeten vaak snel en toch zorgvuldig beantwoord worden. U kunt daarom rekenen op een doortastende aanpak.