Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Wijziging arbeidsvoorwaarden

Alles wat de verhouding tussen werkgever en werknemer definieert, is vastgelegd in arbeidsvoorwaarden. Als u als werkgever een wijziging wilt aanbrengen in de arbeidsvoorwaarden, is daar in beginsel instemming van de werknemer voor nodig. Onder omstandigheden is de werknemer echter verplicht om de wijziging te accepteren. Dat neemt niet weg dat het doorvoeren van wijzigingen aan strenge regels gebonden is. MannaertsAppels kent de wetgeving en jurisprudentie omtrent het wijzigen van arbeidsvoorwaarden en adviseert u hierover.

Individueel en collectief

Wij hebben op zowel individueel als collectief gebied ervaring met het wijzigen van arbeidsvoorwaarden. Daarom kennen we de belangen die spelen en kunnen we hier een goede afweging in maken. Wilt u een wijziging eenzijdig doorvoeren, zonder toestemming van de werknemer? Dan onderzoeken onze advocaten arbeidsrecht wat de mogelijkheden zijn. Onze ervaring leert dat dit juridisch gezien niet zwart-wit is.

Tips bij wijzigen arbeidsvoorwaarden

Als een werknemer instemt met een wijziging in de arbeidsvoorwaarden, is er voor beide partijen niets aan de hand. Snel duidelijkheid geven helpt om draagvlak te creëren voor de wijziging. Denk tevens na over de volgende punten:

  • Maak de gevolgen van een wijziging in arbeidsvoorwaarden inzichtelijk en werk uit wat dit betekent voor de organisatie en werknemers. Zo krijgt u een volledig beeld van de situatie en kent u de posities van betrokken personen.
  • Bedenk of u de wijziging echt wilt doorvoeren. Een wijziging in de arbeidsvoorwaarden stuit namelijk vaak op verzet onder werknemers, wat kan zorgen voor verstoring van de verhoudingen.

Werkwijze arbeidsrechtadvocaten

Wilt u een wijziging doorvoeren in de arbeidsvoorwaarden en is uw werknemer het daar niet mee eens, dan gaan de arbeidsrechtadvocaten van MannaertsAppels voor u aan de slag. Onze eerste insteek is altijd om de werknemer te laten instemmen met de wijziging. Hierbij speelt de manier waarop een wijziging wordt aangekondigd een grote rol. Wij adviseren u hoe u dit het beste kunt voorleggen aan uw medewerkers, zodat onrust en ruis uitblijft. Samen met u bekijken we de voors en tegens van een wijziging en onderzoeken we de gevolgen voor uw organisatie.

Instemming werknemer met wijziging arbeidsvoorwaarden

Stemt een werknemer niet in met een wijziging, dan rijst de vraag of procederen de moeite waard is. Deze belangenafweging maken we met u. Daarbij schatten we in of we naar redelijkheid en billijkheid instemming met de wijziging van de werknemer mogen verlangen. Mocht u kiezen voor een procedure, dan zetten wij ons in voor een goed resultaat.