Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Wijziging arbeidsvoorwaarden

Alles wat de verhouding tussen werkgever en werknemer definieert, is vastgelegd in arbeidsvoorwaarden. Als u als werkgever een wijziging wilt aanbrengen in de arbeidsvoorwaarden, is daar in beginsel instemming van de werknemer voor nodig. Onder omstandigheden is de werknemer echter verplicht om de wijziging te accepteren. Dat neemt niet weg dat het doorvoeren van wijzigingen aan strenge regels gebonden is. MannaertsAppels kent de wetgeving en jurisprudentie omtrent het wijzigen van arbeidsvoorwaarden en adviseert u hierover.

Individueel en collectief

Tips

Werkwijze