Ondernemende advocaten voor de ondernemer

(Privé)aansprakelijkheid

Als ondernemer moet u zorg dragen voor de continuïteit van uw bedrijf. Doet u dat niet, dan kunt u in of buiten een faillissement aansprakelijk worden gesteld voor de schade die u heeft veroorzaakt. MannaertsAppels maakt met u de juridische afwegingen over welke crediteuren u moet betalen om aansprakelijkheid voor wanbetaling te voorkomen. In sommige gevallen is het verstandiger om de stekker eruit te trekken, om zo een aansprakelijkheidsstelling af te wenden. Omdat onze advocaten exact weten wat de juridische mogelijkheden zijn bij privéaansprakelijkheid voor ondernemers, kunnen we u hierin meenemen.

Continuïteit onderneming

Komt de continuïteit van uw onderneming in gevaar, dan is het belangrijk om meteen actie te ondernemen. MannaertsAppels werkt veel met ondernemers en heeft regelmatig te maken met aansprakelijkheidszaken. Daarnaast zijn we actief als curator, waardoor we de motieven en gedachtenpatronen van de tegenpartij in overweging kunnen nemen. Bovendien kennen wij de bandbreedte van de mogelijkheden die u heeft als u financieel gezien in zwaar weer verkeert en adviseren we u over de te ondernemen stappen. Dat doen we sectie-overstijgend, zodat we alle beschikbare kennis voor u inzetten.

Tips bij voorkomen privéaansprakelijkheid

Op tijd handelen is belangrijk om te voorkomen dat u in privé aansprakelijk wordt gesteld voor zakelijke beslissingen die u heeft genomen in uw onderneming. Hanteer de volgende tips om de kans op privéaansprakelijkheid te verkleinen.

  • Win tijdig juridisch en financieel advies in over aansprakelijkheid en mogelijke risico’s. Dan is er namelijk nog tijd om bij te sturen waar nodig.
  • Controleer waar u voor verzekerd bent en sluit waar nodig extra verzekeringen af om risico’s te beperken.
  • Meld betalingsonmacht bij de Belastingdienst om hoofdelijke aansprakelijkheidsstelling voor betalingsachterstanden te voorkomen.

Werkwijze bij aansprakelijkheid en continuïteit onderneming

Komt de continuïteit van uw onderneming in het geding, dan maken we samen met u de afwegingen om juridisch alles in goede banen te leiden. Denk hierbij aan het treffen van een regeling met de bank, de overwegingen omtrent het betalen van crediteuren en het melden van betalingsonmacht bij de Belastingdienst. Door hierin goede keuzes te maken voorkomen we dat u hoofdelijk aansprakelijk kunt worden gesteld voor claims die bij u worden neergelegd.

Voorkomen privéaansprakelijkheid

Ook als de continuïteit van uw bedrijf niet in gevaar is, staat MannaertsAppels u doorlopend bij om u op juridisch gebied scherp te houden in het voorkomen van privéaansprakelijkheid. Onze advocaten bouwen graag aan duurzame relaties, zodat we u heel specialistisch bij kunnen staan in uw vraagstukken. Omdat we weten wat er speelt bij uw onderneming, zijn we in staat om voor u te fungeren als trusted advisor.